zo života školy »

Najúspešnejší žiaci našej školy
Pridané: 5. júl 2017 / Základná škola Sama Cambela / Foto: Mgr. Marcel Hlaváč


Najúspešnejší žiaci školského roka 2016/2017 sú: 1. stupeň - Hannah Soláriková, 4. B. Predmetová komisia matematika-fyzika-informatika: Michal Bilanin, 9. A. Predmetová komisia prírodné vedy: Michal Bilanin, 9. A. Predmetová komisia cudzie jazyky: Michal Bilanin, 9. A. Predmetová komisia SJL: Andrea Šaríková, 9. A. Predmetová komisia TV: Barbora Burgerová, 9. A.Tancom proti drogám
Pridané: 3. júl 2017 / Foto: Mgr. Marcel Hlaváč


« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »