projekty »
Projekt DIGIŠKOLA
Koordinátor projektu: Jana KrížováNaša škola sa zapojila do projektu DIGIŠKOLA, ktorého hlavným cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu za elektronickej podpory. Ide o národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Naša škola sa do projektu prihlásila a aj uspela. Získali sme interaktívnu tabuľu, notebook a 20 tabletov na vybavenie tabletovej učebne. Každá škola zapojená do projektu sa zaviazala vytvoriť školské projekty na vybrané témy. My sme si vybrali oblasť "Máme radi Slovensko" a druhou témou je "Videoexperiment". Koordinátorom projektu na škole je Jana Krížová a školské projekty vypracuvávajú žiaci 1. B triedy.

Z témy "Máme radi Slovensko" prezentujeme našu obec Slovenskú Ľupču, jej históriu, ale najmä naše kultúrne dedičstvo prostredníctvom dosiaľ živej remeselnej tradície. Navštívili sme remeselníka, výrobcu tradičných ľudových nástrojov, ale aj predmetov dennej potreby pána Ľuba Tatarku - Čalamachu. Prvého cechmajstra gajdošov na Slovensku. Počas návštevy sme natáčali video, fotili, dokumentovali. Dozvedeli sme sa mnoho informácií, jednak o výrobe gájd, ale aj o salašníckom spôsobe života a pretrvávaní týchto tradícií do súčasnosti. Vypočuli sme si hru na rôzne ľudové nástroje a do niektorých sme si skúsili i "fúknuť".

Ďakujeme pán Tatarka za čas, ktorý ste nám venovali a za Vaše slová, ktoré v nás stále rezonujú, za hrdosť k našej krásnej krajine a úctu k múdrosti našich starých otcov a mám, ktorú sme i prostredníctvom Vašich slov vnímali.

Aj takýmto spôsobom sa snažíme uchovávať tradície a vo vytvorenom videu prezentujeme náš pohľad na remeslo v súčasnosti.Viete to? - videoexperiment - o projekte »
Čo iný dom, to iné remeslo v ňom - video »
Fotogaléria - Čo iný dom, to iné remeslo v ňom »
Viete to? - videoexperiment - video »
Fotogaléria - videoexperiment »
Projekt TUUL »