zo života školy »

Deň remesiel v našej škole
Pridané: 9. november 2018 / Text: Mgr. Marcela Kramcová
Foto: Mgr. Mária Blanárová, Mgr. Marcel Hlaváč

Remeslo ma zlaté dno. Pre mnohých bolo v minulosti remeslo jediným zdrojom obživy. Remeselníci vyrábali rôzne predmety potrebné na prácu v domácnosti či na hospodárstve.

My sme si výrobky a ukážky remeselných techník mohli aj tento rok pozrieť v našej škole. Počas celého dňa sa naše deti so svojimi triednymi učiteľmi snažili vyrobiť čo najkrajšie výrobky, ktoré sa budú predávať na vianočných trhoch. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou ochotou ukázať svoju prácu a výrobky. Naše poďakovanie patrí našim ľupčianskym včelárom, ktorí nám ako každý rok aj teraz pripravili sladké chutné medové raňajky. Pozvanie prijali pani Jančurová so svojím drotárskym umením, pani Necpálová nám ukázala, ako sa robí pasca na myši z drôtu, pani Pfiladelfiová nás potešila svojimi obrazmi a šperkárskym umením, pán Gonda nám predviedol rezbárske umenie, pán Polóny ukázal krásu drevených črpákov a fujár, pani Kmeťová, pani Balíková a pani Piecková potešili oči krásnym paličkovaním a výšivkou krivou ihlou, pani Lipová predviedla prípravu chutných syrových nití a pani Dianišková nám pripravila chutné sladké a slané oblátky. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa o rok znovu.Beseda s Addisonom
Pridané: 7. november 2018 / Text: Matej Kmeť, 9. B, Mgr. Michal Bacík
Foto: Mgr. Michal Bacík

Dňa 24. októbra 2018 prijal na našu školu pozvanie mladý muž z USA, ktorý je toho času študentom na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Na Slovensko sa dostal cez Rotary klub a výmenné pobyty pre študentov vo veku 15 - 19 rokov. S rodeným Američanom sa mohli porozprávať niektorí naši žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Matej z 9. B vo svojich postrehoch poznamenal:

Cez štvrtú hodinu k nám prišiel Addison Pike z americkej Virgínie. Celú hodinu sme sa ho pýtali zvedavé otázky a on nám odpovedal. Samozrejme po anglicky. Dozvedeli sme sa napríklad to, že precestoval skoro celé USA od New Yorku na východnom pobreží až po Kaliforniu na pobreží západnom, že tento rok končí strednú školu, že po skončení vysokej školy sa chce venovať počítačom alebo ktoré jedlo je jeho najobľúbenejšie. Prezradil nám aj to, že býva v Ľubietovej. Keď sme sa ho opýtali, či už bol na Ľupčianskom hrade, tak povedal, že ešte nie. Ale že sa tam určite pôjde pozrieť. Aj keď sme niečo nerozumeli, bola to super skúsenosť a veľa sme sa dozvedeli aj o živote mladých v USA.


« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »