Don’t worry, BEE happy and take action
Koordinátor projektu: Jana Jamrišková

Tohtoročný názov eTwinning projektu je parafrázou názvu známej pesničky – s dôrazom na slovíčko BEE = včela. Práve tento drobný, no nenahraditeľný živočích je v centre záujmu žiakov troch tried z troch rôznych štátov: Slovenska, Španielska (konkrétne Kanárskych ostrovov) a Poľska. Z našej školy sa do projektových aktivít od septembra do júna zapája trieda 6. B v rámci vyučovania anglického jazyka. Prostredníctvom hier, rôznych aktivít a súťaží spoznávajú život včiel a uvedomujú si, akým veľkým ekologickým problémom by bolo ich vyhynutie. Žiaci komunikujú prostredníctvom IKT a pracujú v šiestich medzinárodných tímoch – „včelích úľoch“ a postupne získavajú body. Ich cieľom je naplniť „kvapkami medu celý plást“. Po úvodnom zoznámení sa so zahraničnými kamarátmi šiestaci pripravovali ekoplagát s témou ochrany včiel, uvarili jedlá s využitím medu podľa španielskych a poľských receptov, kládli zvedavé otázky včelárom (z ostrova La Palma, Lublinu a zo Slovenskej Ľupče), vymenili si vianočné pohľadnice so včeľou tematikou, zahrali sa vedomostný kahoot kvíz o včelách... Prerušenie vyučovania v škole od marca 2020 neumožnilo plánovanú návštevu žiakov u včelára pri úľoch a realizáciu konkrétnych krokov na pomoc včelám v areáli školy. Každý z nás môže pre včielky vo svojom okolí niečo urobiť. Je to veľmi jednoduché.
Šiestaci radia:
 • vysaďte v záhrade kvety, ktoré majú včely rady,
 • pripravte včielkam nádobu s vodou, aby sa mali kde napiť,
 • nepoužívajte v záhrade chemikálie a pesticídy,
 • myslite na to, že čo je pre nás burina, je pre včielky potrava,
 • kupujte med od domácich včelárov. • School of clouds – Škola oblakov
  Koordinátor projektu: Jana Jamrišková

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu partnerstva škôl eTwinning, ktoré predstavuje komunitu európskych škôl a podporuje ich spoluprácu prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. V rámci neho partnerské školy realizujú krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

  Tento raz sa na projekte zúčastňujú žiaci 5. ročníka v rámci anglického jazyka, ktorí na diaľku spolupracujú s kamarátmi z Talianska, Turecka, Španielska a Francúzska. Naším cieľom je rôznorodá komunikácia medzi partnerskými školami, vzájomné spoznávanie sa a používanie angličtiny ako komunikačného jazyka. Žiaci získajú nové informácie o počasí, klíme a ich vplyve na bežný život, porovnajú počasie v rôznych, navzájom vzdialených častiach Európy. Pri práci využívajú IKT nástroje na výmenu informácií medzi partnerskými školami.

  Od októbra už žiaci stihli spoznať svojich kamarátov prostredníctvom videonahrávok, vytvoriť pestrofarebný plagát z oblakov, ktoré nakreslili deti v partnerských školách, nahrať tradičné slovenské aj anglické koledy a prostredníctvom aplikácie yowindow.com zaznamenávať a porovnávať aktuálne počasie v miestach, kde sa nachádzajú partnerské školy. Ešte ich, okrem iných prekvapení, čakajú videokonferencie, príprava predpovede počasia a fotografická súťaž.  www.eTwinning.sk »