School of clouds – Škola oblakov
Koordinátor projektu: Jana Jamrišková

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu partnerstva škôl eTwinning, ktoré predstavuje komunitu európskych škôl a podporuje ich spoluprácu prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. V rámci neho partnerské školy realizujú krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

Tento raz sa na projekte zúčastňujú žiaci 5. ročníka v rámci anglického jazyka, ktorí na diaľku spolupracujú s kamarátmi z Talianska, Turecka, Španielska a Francúzska. Naším cieľom je rôznorodá komunikácia medzi partnerskými školami, vzájomné spoznávanie sa a používanie angličtiny ako komunikačného jazyka. Žiaci získajú nové informácie o počasí, klíme a ich vplyve na bežný život, porovnajú počasie v rôznych, navzájom vzdialených častiach Európy. Pri práci využívajú IKT nástroje na výmenu informácií medzi partnerskými školami.

Od októbra už žiaci stihli spoznať svojich kamarátov prostredníctvom videonahrávok, vytvoriť pestrofarebný plagát z oblakov, ktoré nakreslili deti v partnerských školách, nahrať tradičné slovenské aj anglické koledy a prostredníctvom aplikácie yowindow.com zaznamenávať a porovnávať aktuálne počasie v miestach, kde sa nachádzajú partnerské školy. Ešte ich, okrem iných prekvapení, čakajú videokonferencie, príprava predpovede počasia a fotografická súťaž.www.eTwinning.sk »