zo života školy »

Vyhodnotenie súťaže Čarovná jeseň alebo našlo sa jesenné čudo
Učitelia ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Rodičovská rada vyhodnotila súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu v triedach nasledovne. Prvý stupeň nerozhodne. Všetky triedy sa umiestnili na prvom mieste. Hurááá. Na druhom stupni sa čudovali najviac v 6. Ááá triede, druhé miesto si rozdelili čudá z 5. Á a 7. Á a na treťom mieste na počudovanie bodovali béčkari zo sedmičky a osmičky.