niekto nám píše »

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, sa žiaci 5. B a 6. A zapojili do projektu „ European Card Exchange“ v rámci programu eTwinning. Vyrobili pohľadnice, na ktoré napísali krátky text v materinskom jazyku, priložili pohľadnice Slovenskej Ľupče a poslali ich do 17 škôl v 14 európskych štátoch (Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Turecko, Litva, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Švédsko, Holandsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko, Grécko). Postupne prišli pozdravy a obrázky zo všetkých zahraničných partnerských škôl, ktoré deťom urobili veľkú radosť. Texty v 14 európskych jazykoch si všetci môžu prečítať na nástenke vo vestibule školy.© marcel