obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

obedy »

 Objednávanie obedov »

Vážení rodičia,
ak sa Vám nedá prihlásiť prostredníctvom mobilnej aplikácie, skúste si ju preinštalovať, pretože sa menila IP adresa pre objednávanie stravy a Váš telefón má uloženú pôvodnú už nefunkčnú adresu. Nová IP adresa je: http://84.245.81.224/login

Objednávanie stravy:
Každý žiak dostane čip (vo forme kľúčenky), na ktorom bude jeho identifikačné číslo a heslo do elektronického systému.
Čip si stravníci zakúpia za 1,70 € u triedneho učiteľa. Po ukončení štúdia na našej škole, škola funkčný a nepoškodený čip od stravníka odkúpi. Pri strate alebo poškodení čipu si stravník musí zakúpiť nový čip. Kredit mu bude prevedený na nový čip. Cena lístka pre žiaka 1. stupňa je 2,10 eura, cena lístka pre žiaka 2. stupňa je 2,22 eura. Obed sa vydáva od 11:30 h do 14:00 h.
Stravu si žiaci môžu objednať rôznymi spôsobmi:
1. Osobne pomocou čipu na termináli, ktorý je inštalovaný pred jedálňou školy.
2. Cez odkaz na stránke školy.
3. Použitím mobilnej aplikácie.

 webApetit objednaj - mobilná aplikácia pre android »
 webApetit objednaj - mobilná aplikácia pre iphone »

Mladším žiakom pri objednávaní cez terminál budú pomáhať p. vychovávateľky a učitelia. Starší žiaci zvládnu (po inštruktáži triednych učiteľov) objednávanie aj sami. Odporúčam rodičom žiakov zo školského klubu detí, aby objednávali obedy deťom cez internet alebo mobilnú aplikáciu, urýchli sa tým stravovací proces v jedálni. Objednávanie obedov je umožnené do 18.00 h predchádzajúceho dňa, na ktorý sa chce žiak prihlásiť. Na pondelok je možné objednať obed len v piatok do 18.00 h. Objednávať obed je možné aj na viac dní vopred. Odhlasovanie z obedov je umožnené do 7.00 h, v dni keď sa žiak prihlásil na obed. Po uplynutí časových obmedzení systém neumožní prihlasovanie alebo ohlasovanie z obedu.
Platba za stravu:
1. Cez internet banking, pomocou identifikačných údajov, ktoré dostanú zákonní zástupcovia žiaka.
2. Peňažným vkladom cez poštový poukaz na pobočke Slovenskej pošty.
3. Peňažný vklad priamo v banke na účet nie je možný!
Stravovací systém neumožňuje objednávať obedy pokiaľ žiak nemá nabitý kredit. Upozorňujem rodičov, aby stravovací systém dobíjali priebežne a s dostatočným predstihom. Systém môžu rodičia dobíjať ľubovoľnou sumou.
Číslo účtu, na ktorom môžete dobiť kredit - SK58 0200 0000 0017 7350 3253
Variabilný symbol je prihlasovacie meno. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa.
Burza lístkov: Stravovací systém umožňuje takzvanú burzu lístkov. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môže ponúknuť svoj obed v prípade potreby (zabudnutie odhlásenia z obedu, neplánovaný odchod zo školy, náhla choroba atď....) inému stravníkovi. Burza prebieha len v deň, keď je žiak prihlásený na obed a do konca výdaja obeda. Stravníkovi, ktorý si vyberie obed z burzy, systém kredit stiahne tak ako pri objednávaní obedu a stravníkovi, ktorý ponúkol obed do burzy kredit navýši. Ak si obed z burzy nikto nevyberie, obed zostáva pôvodnému stravníkovi.
Storno a zmena lístkov:
Pokiaľ si stravník alebo jeho zákonný zástupca objedná obedy na viac dní dopredu môže svoju objednávku stornovať – zruší svoju objednávku alebo môže zmeniť v danom dni výber jedla na obed. Je potrebné dodržať časy pri objednávaní a odhlasovaní obedov.
Kontakt:
V prípade nejasností môžete kontaktovať p. Luciu Hlaváčovú na luckahlavacova@post.sk.
Verím, že prechod na nový stravovací systém zvládneme a bude vhodnou pomocou pre všetkých stravníkov a ich rodičov. S pozdravom, Kováčik.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »