zo života školy »

OUTDOOR FITNESS PARK v areáli našej školy
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča
V Slovenskej Ľupči sme v areáli spádovej ZŠ Sama Cambela vybudovali športový areál, ktorý pozostáva z bežeckej dráhy, futbalového ihriska z umelej trávy a multifunkčnej nafukovacej haly. Avšak našim cieľom je vytvoriť pre žiakov i verejnosť komplexnú zónu určenú pre šport ale aj relax. Ku kolektívnym možnostiam športu sme doplnili individuálne posilňovacie stroje určené pre všetky vekové kategórie. Ide o „outdoor fitness“ certifikované stroje, ktoré slúžia na posilňovanie rôznych svalových partií. Vďaka nim sa zlepšuje ohybnosť, ale priaznivo slúžia aj na cievnu a obehovú sústavu. Rozvíjajú aeróbne schopnosti, rovnováhu a koordináciu, čo je v súčasnej dobe veľmi potrebné aby sme predchádzali civilizačným chorobám ako napr. obezite. Doplnením týchto strojov do nášho športového areálu sme sa posunuli opäť o krôčik bližšie k tvorbe správnej životosprávy nielen u našej mladej generácie, ale aj u obyvateľov obce. V súčasnosti sa nám už niekoľko strojov podarilo zakúpiť z financií od sponzorov. A vďaka príspevku Banskobystrického samosprávneho kraja sme mohli tento rok doplniť ďalší. Za finančný príspevok veľmi pekne ďakujeme.