zo života školy »

ZÁLOŽKA do knihy spája školy
Pridané: 15. október 2018 / Základná škola Sama Cambela

Tento školský rok opäť vyrábame záložky. Tentokrát pre družobnú základnú školu E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Že neviete, kde to je? Pozrite sa na ich internetovú stránku Základná škola s materskou školou E. A. Cernana.V základnej škole úspešnejší / Operačný program Ľudské zdroje
Pridané: 5. október 2018 / Základná škola Sama Cambela

Naša ZŠ Sama Cambela sa zapojila do výzvy "V ZŠ úspešnejší" s projektom "Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela. V rámci operačného programu Ľudské zdroje získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok. Tieto finančné prostriedky sú viazané na nové pracovné miesta pre troch členov inkluzívneho tímu - pedagogického asistenta, sociálneho pedagóga a školského psychológa. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so ŠVVP. Projekt bude prebiehať od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2021.

Operačný program Ľudské zdroje. docZber šípok
Pridané: 28. september 2018 / Základná škola Sama Cambela

ZŠ Sama Cambela sa zapojila v spolupráci s Lesy SR do jesenného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pomocou súťažného projektu by sme chceli osloviť žiakov, alebo triedne kolektívy, aby sa zapojili do zberu šípok. Každý, kto sa zúčastní projektu, získa malý darček ako odmenu na pamiatku. Najlepší zberači v rámci Slovenska - jednotlivci i triedne kolektívy, budú odmenení zaujímavými cenami. Triedy zároveň za množstvo nazbieraných šípok získajú body do našej školskej súťaže o NAJ TRIEDU v školskom roku 2018/2019. Šípky musia byť očistené od stopiek, listov a môžu byť prinesené v akomkoľvek stave (čerstvé, sušené). Rodičom podpísanú potvrdenku s množstvom prinesených šípok je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi. Zber šípok prebieha do 22. októbra 2018.VOĽBY členov do Rady školy
Pridané: 5. september 2018 / Základná škola Sama Cambela

Voľby sa uskutočnia v priestoroch školy: pre zástupcov pedagogických zamestnancov
4. 10. 2018 o 15:00, pre zástupcov nepedagogických zamestnancov 4. 10. 2018 o 15:00, pre zástupcov rodičov 11. 9. 2018 o 16:30 (v prílohách je volebný poriadok).

Voľby členov do rady školy - príloha 1. pdf
Voľby členov do rady školy - príloha 2. pdf
Voľby členov do rady školy - príloha 3. pdfPONUKA pracovných miest / ukončené
Aktualizované: 21. jún 2018 / Základná škola Sama Cambela

Ponuka pracovných miest. docVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby

Pridané: 16. február 2018 / Základná škola Sama Cambela

Tlačivo na poukázanie 2% z dane. pdfMáme 2 defibrilátory!!!
Pridané: 1. december 2017 / Text a Foto: žiaci 4. B triedy

Do včera sme boli jedna z mála škôl na Slovensku, ktorá vôbec mala jeden defibrilátor. Od 27.11.2017 sme pravdepodobne jediná škola na Slovensku, ktorá ich má dva. V rámci projektu "Záchrana som ja", do ktorého sa zapojilo 376 škôl a vyhralo 50 škôl, nám doniesli záchranári z FALCK výherný defibrilátor. Tým to však neskončilo. Od rána si pre nás pripravili kurz prvej pomoci (pre všetkých žiakov 1. stupňa i pedagógov školy) na troch stanovištiach. Na prvom stanovišti sme sa naučili používať defibrilátor a poskytnúť prvú pomoc pri oživovaní plyšového macka. Na druhom stanovišti sme sa učili Gordonov úder (úder medzi lopatky) a ako pomôcť kamarátovi, keď sa bude dusiť. A keď to nepomôže, vieme spraviť i Heimlichov manéver. Na poslednom stanovišti sme si zopakovali vedomosti o dopravnej bezpečnosti a naučili sme sa privolať prvú pomoc. Na záver si pre nás naši záchranári pripravili krásne prekvapenie. Bol to zásah prvej pomoci - ako skutočný so sanitkou i záchranármi. Mohli sme si pozrieť i sanitku z vnútra. Celým dňom nás sprevádzal náš kamarát Falcko. Ďakujeme záchranárom za krásny a poučný deň. Veríme, že defibrilátor na našej škole nebudeme musieť nikdy použiť, ale ak by náhodou, tak ho budeme vedieť správne použiť aj my žiaci. Sme radi, že máme väčšiu šancu zachrániť niekomu život.

Máme 2 defibrilátory!!! / fotogaléria