zo života školy »

Vianočné trhy už po desiatykrát
Pridané: 27. november 2018 / Učitelia a žiaci ZŠ Sama Cambela

Základná škola Sama Cambela v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ, Základnou umeleckou školou a Obecným úradom v Slovenskej Ľupči pripravuje už tradičné Vianočné trhy, na ktoré vás srdečne pozývame. Uskutočnia sa dňa 7. decembra 2018 od 15.30 – 18.00 hod. na parkovisku pri MKS. Príďte medzi nás ochutnať vianočnú kapustnicu, zohriať sa voňavým punčom a možno i niečo kúpiť z výrobkov, ktoré pre vás vyrobili žiaci školy počas Dňa remesiel. Tešíme sa na stretnutie s Vami!ZÁLOŽKA do knihy spája školy
Pridané: 15. október 2018 / Základná škola Sama Cambela

Tento školský rok sme opäť vyrábali záložky. Tentokrát pre družobnú základnú školu E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Že neviete, kde to je? Pozrite sa na ich internetovú stránku Základná škola s materskou školou E. A. Cernana.V základnej škole úspešnejší / Operačný program Ľudské zdroje
Pridané: 5. október 2018 / Základná škola Sama Cambela

Naša ZŠ Sama Cambela sa zapojila do výzvy "V ZŠ úspešnejší" s projektom "Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela. V rámci operačného programu Ľudské zdroje získala naša škola z Európskeho sociálneho fondu nenávratný finančný príspevok. Tieto finančné prostriedky sú viazané na nové pracovné miesta pre troch členov inkluzívneho tímu - pedagogického asistenta, sociálneho pedagóga a školského psychológa. Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so ŠVVP. Projekt bude prebiehať od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2021.

Operačný program Ľudské zdroje. docZber šípok UKONČENÝ
Pridané: 28. september 2018 / Základná škola Sama Cambela

ZŠ Sama Cambela sa zapojila v spolupráci s Lesy SR do jesenného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pomocou súťažného projektu by sme chceli osloviť žiakov, alebo triedne kolektívy, aby sa zapojili do zberu šípok. Každý, kto sa zúčastní projektu, získa malý darček ako odmenu na pamiatku. Najlepší zberači v rámci Slovenska - jednotlivci i triedne kolektívy, budú odmenení zaujímavými cenami. Triedy zároveň za množstvo nazbieraných šípok získajú body do našej školskej súťaže o NAJ TRIEDU v školskom roku 2018/2019. Šípky musia byť očistené od stopiek, listov a môžu byť prinesené v akomkoľvek stave (čerstvé, sušené). Rodičom podpísanú potvrdenku s množstvom prinesených šípok je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi. Zber šípok prebieha do 22. októbra 2018.

Zber šípok - VYHODNOTENIE. docVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby

Pridané: 16. február 2018 / Základná škola Sama Cambela

Tlačivo na poukázanie 2% z dane. pdf