Regionálna výchova

Uchovávanie tradícií prezentačnou formou žiakmi ZŠ Sama Cambela
Text a Foto: ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča / 22. november 2018

V ZŠ Sama Cambela sa venujeme problematike regionálnej výchovy už niekoľko rokov. V súčasnosti sme členom Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou. V rámci svojho edukačného programu obohacujeme spôsob výučby o názorné ukážky a otvorili sme Izbicu regionálnych tradícií.

Aby odkaz našich predkov mal svojich dedičov, aby sa dnešná mladá generácia vedela pozrieť na minulosť inými očami, aby dokázali načúvať múdrej vrave svojich predkov, sa staráme na hodinách regionálnej výchovy. Pre tento účel sme vo svojich priestoroch vytvorili regionálnu izbicu. Žiaci sa môžu takýmto názorným spôsobom oboznámiť s tým, ako žili naši starí a prastarí rodičia a preniesť sa o niekoľko desaťročí do minulosti.

Okrem regionálnej izbice na vyučovanie regionálnej výchovy využívame aj rôzne publikácie a didaktické pomôcky. Tvorba týchto učebných materiálov je náročná a pozostáva z práce mnohých učiteľov, z ich terénneho výskumu a zbierkovej činnosti. „Učebnicu“ regionálnej výchovy nie je možné kúpiť ako na iné predmety a preto je vzácna.

Na našej škole sme už vytvorili niekoľko publikácií a prospektov (zborník piesní, významných osobností...) a tento rok sa nám vďaka príspevku BBSK podarilo vydať spracovaný prospekt o tradičných remeslách v obci. Slovenská Ľupča je bývalé kráľovské - remeselné mestečko s bohatou históriou a našim cieľom bolo žiakom, ale i širšej verejnosti sprístupniť tieto informácie.

GALÉRIA obrázkov »

   

Základná škola Slovenská Ľupča / Školská 14 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 35677856 / Tel.: 2400077 / Fax: 2400088
zsslovlupca@gmail.com
marcel ©