rodičovská rada »

V školskom roku 2017/2018 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 3860,- Eur. V roku 2017 sme prijali na výbere 2 % z daní 1.810,78 Eur. Všetkým rodičom a priaznivcom školy ďakujeme! Vážime si všetky vaše príspevky. Tak ako každý rok budú peniaze prerozdelené medzi jednotlivé predmetové komisie a využijú sa na dofinancovanie nasledovných aktivít: exkurzie, výlety, súťaže, cestovné, materiál na vzdelávacie aktivity, koncoročné vyhodnotenia žiakov a podobne. Zvyšnú časť použije rodičovská rada na organizovanie akcií ako je Mikuláš, Vianočné trhy, MDD, Rozlúčka s deviatakmi. Peniaze sa využívajú na nákup: ovocie, občerstvenie, darčekové predmety a podobne. V školskom roku 2017/2018 sa vyzbieral sponzorský príspevok v hodnote 1.589,-€. Ďakujeme.

V školskom roku 2016/2017 sme vyzbierali sponzorský príspevok vo výške 1.110,- €. Ďakujeme. Tento príspevok sme použili na zakúpenie výučbového softvéru pre 1. stupeň ZŠ a vyučovacích materiálov pre 2. stupeň ZŠ v hodnote 493,- €. Zároveň sme zakúpili aj vonkajší fitnes stroj v hodnote 1.065,60 € na doplnenie outdoorovej posilňovacej zóny. Rozdiel v celkovej sume uhradila ZŠ Sama Cambela.
V školskom roku 2016/2017 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 2.965,- Eur.
V roku 2016 sme prijali na výbere 2 % z daní 2.060,15 Eur. Všetkým rodičom a priaznivcom školy ďakujeme! Vážime si všetky vaše príspevky.

Aj tento rok budú peniaze prerozdelené medzi jednotlivé predmetové komisie (cca 80%) a využijú sa na dofinancovanie nasledovných aktivít: exkurzie, výlety, súťaže, cestovné, materiál na vzdelávacie aktivity, koncoročné vyhodnotenia žiakov a podobne. Zvyšnú časť (cca 20%) použije rodičovská rada na organizovanie akcií ako je Mikuláš, Vianočné trhy, MDD, Rozlúčka s deviatakmi. Peniaze sa využívajú na nákup: ovocie, občerstvenie, darčekové predmety a podobne.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 2.11.2016.
>> prečítaj ...

Sponzorský príspevok sa v školskom roku 2015/2016 celý použil na tlač bulletinu "Naše osobnosti", ktorý bol vydaný pri 160. výročí narodenia Sama Cambela. Materiál sa používa na vyučovacie a propagačné účely. Jeho vydanie a tlač stáli 1.266,58 €. V školskom roku 2016/2017 sa vyzbieral sponzorský príspevok v hodnote 1.105,-€. Ďakujeme.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 21.09.2016.
>> prečítaj ...Dňa 10. septembra sa v našej obci konala už tradičná súťaž vo varení polievky, ktorú poznáme pod názvom luteránska procesia. V tomto roku sa prvýkrát zapojili do varenia aj naši rodičia z Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela a okrem toho, že varili s humorom a láskou, podarilo sa im obsadiť spomedzi desiatich družstiev krásne tretie miesto. Všetci im srdečne blahoželáme.

V školskom roku 2014/2015 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 3.180 eur. V školskom roku 2015/2016 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 3.030 eur. V roku 2015 sme na výbere 2% dani prijali 2.995,16 eur.
Všetkým rodičom a priaznivcom ďakujeme!


Každý rok sa peniaze prerozdeľujú medzi jednotlivé predmetové komisie (cca 80%) a využívajú sa na financovanie: exkurzie, výlety, súťaže, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, koncoročné vyhodnotenia žiakov, cestovné, materiál na náučno-vzdelávacie akcie a podobne.
Za zvyšné peniaze (cca 20%) organizuje rodičovská rada akcie ako je Mikuláš, Vianočné trhy, MDD, Rozlúčka s prázdninami, Rozlúčka s deviatakmi. Peniaze sa využívajú na nákup: ovocie, občerstvenie, darčekové predmety a podobne.

Ďakujeme aj za sponzorské príspevky od rodičov a iných organizácií, ktorí vďačne pomôžu darčekovými či inými predmetmi alebo samotným vystúpením na akcii.

V školskom roku 2013//2014 sa sponzorský príspevok od rodičov použil na nákup školských multilicencií pre interaktívne tabule. Licencie stáli 1.039,60 €. Zostatok do ďalšieho šk. roku je 91,40 €.
V školskom roku 2014/2015 sa vyzbieral sponzorský príspevok od rodičov školy vo výške 1.150,-€. Ďakujeme. Spolu so zostatkom z predchádzajúceho roku bol celý použitý ako príspevok pri nákupe 96 stolov a 192 stoličiek pre žiakov 1. stupňa našej školy.
V školskom roku 2015/2016 sa vyzbieral sponzorský príspevok od rodičov školy v hodnote 1.085,- €. Ďakujeme.


Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 23.09.2015.
>> prečítaj ...

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 6.05.2015.
>> prečítaj ...

© marcel