rodičovská rada »

Oznámenie členov do Rady školy
Na prvom stretnutí Rodičovskej rady v školskom roku 2018/2019 dňa 11. 9. 2018, boli do Školskej rady zvolení nasledovní členovia: 1. Mária Sedláčeková, 2. Jozef Polievka, 3. Zuzana Bačová, 4. Ing. Jana Vyšná.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 11. 9. 2018.
>> prečítaj ...

V školskom roku 2017/2018 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 3860,- Eur. V roku 2017 sme prijali na výbere 2 % z daní 1.810,78 Eur. Všetkým rodičom a priaznivcom školy ďakujeme! Vážime si všetky vaše príspevky. Tak ako každý rok budú peniaze prerozdelené medzi jednotlivé predmetové komisie a využijú sa na dofinancovanie nasledovných aktivít: exkurzie, výlety, súťaže, cestovné, materiál na vzdelávacie aktivity, koncoročné vyhodnotenia žiakov a podobne. Zvyšnú časť použije rodičovská rada na organizovanie akcií ako je Mikuláš, Vianočné trhy, MDD, Rozlúčka s deviatakmi. Peniaze sa využívajú na nákup: ovocie, občerstvenie, darčekové predmety a podobne. V školskom roku 2017/2018 sa vyzbieral sponzorský príspevok v hodnote 1.589,-€. Ďakujeme.

V školskom roku 2016/2017 sme vyzbierali sponzorský príspevok vo výške 1.110,- €. Ďakujeme. Tento príspevok sme použili na zakúpenie výučbového softvéru pre 1. stupeň ZŠ a vyučovacích materiálov pre 2. stupeň ZŠ v hodnote 493,- €. Zároveň sme zakúpili aj vonkajší fitnes stroj v hodnote 1.065,60 € na doplnenie outdoorovej posilňovacej zóny. Rozdiel v celkovej sume uhradila ZŠ Sama Cambela.
V školskom roku 2016/2017 sa na rodičovskom príspevku vyzbieralo 2.965,- Eur.
V roku 2016 sme prijali na výbere 2 % z daní 2.060,15 Eur. Všetkým rodičom a priaznivcom školy ďakujeme! Vážime si všetky vaše príspevky.

Aj tento rok budú peniaze prerozdelené medzi jednotlivé predmetové komisie (cca 80%) a využijú sa na dofinancovanie nasledovných aktivít: exkurzie, výlety, súťaže, cestovné, materiál na vzdelávacie aktivity, koncoročné vyhodnotenia žiakov a podobne. Zvyšnú časť (cca 20%) použije rodičovská rada na organizovanie akcií ako je Mikuláš, Vianočné trhy, MDD, Rozlúčka s deviatakmi. Peniaze sa využívajú na nákup: ovocie, občerstvenie, darčekové predmety a podobne.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 2.11.2016.
>> prečítaj ...

Sponzorský príspevok sa v školskom roku 2015/2016 celý použil na tlač bulletinu "Naše osobnosti", ktorý bol vydaný pri 160. výročí narodenia Sama Cambela. Materiál sa používa na vyučovacie a propagačné účely. Jeho vydanie a tlač stáli 1.266,58 €. V školskom roku 2016/2017 sa vyzbieral sponzorský príspevok v hodnote 1.105,-€. Ďakujeme.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, konanej 21.09.2016.
>> prečítaj ...Dňa 10. septembra sa v našej obci konala už tradičná súťaž vo varení polievky, ktorú poznáme pod názvom luteránska procesia. V tomto roku sa prvýkrát zapojili do varenia aj naši rodičia z Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela a okrem toho, že varili s humorom a láskou, podarilo sa im obsadiť spomedzi desiatich družstiev krásne tretie miesto. Všetci im srdečne blahoželáme.

© marcel