obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

rodičovská rada »

Ďakujeme všetkým rodičom za sponzorský príspevok. Vyzbierala sa suma 1.617,- €. Sponzorský príspevok bude použitý na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu.


ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča konanej dňa 29. 09. 2022.pdf
ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča konanej dňa 21. 10. 2021.pdf
ZÁPISNICA zo zasadnutia Rodičovskej rady pri ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča konanej dňa 16. 09. 2021.pdf

Učiteľský zbor »
Rodičovská rada »
Hodnotenie škôl INEKO
Školský webčasopis SVET SPOZA RÚŠKA »

Agenda školy

Školský poriadok
Inovovaný školský vzdelávací program
Plán kontinuálneho vzdelávania
Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania
Správa o VVČ ZŠ
Vyhlásenie 2% daň
Zverejnené dokumenty
Poistenie žiakov proti krádeži
Výchovný poradca

Odkazy na stránky

 • ZUŠ Slovenská Ľupča
 • Obec Slovenská Ľupča
 • Materská škola
 • Samo Cambel
 • Mestečko
 • Zvonenie

 • 1. hodina: 7 : 55 - 8 : 40
 • 2. hodina: 8 : 45 - 9 : 30
 • 3. hodina: 9 : 45 - 10 : 30
 • 4. hodina: 10 : 40 - 11 : 25
 • 5. hodina: 11 : 35 - 12 : 20
 • 6. hodina: 12 : 30 - 13 : 15
 • 7. hodina: 13 : 40 - 14 : 25
 • 8. hodina: 14 : 35 - 15 : 20
 • « predchádzajúca strana // nasledujúca strana »