obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

o škole / správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ »

Vyhodnotenie plánu // školský rok 2021/2022

Agenda školy

Školský poriadok
Inovovaný školský vzdelávací program
Plán kontinuálneho vzdelávania
Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania
Správa o VVČ ZŠ
Vyhlásenie 2% daň
Zverejnené dokumenty
Poistenie žiakov proti krádeži
Výchovný poradca
Ponuky

Odkazy na stránky

 • ZUŠ Slovenská Ľupča
 • Obec Slovenská Ľupča
 • Materská škola
 • Samo Cambel
 • Mestečko
 • Zvonenie

 • 1. hodina: 7 : 55 - 8 : 40
 • 2. hodina: 8 : 45 - 9 : 30
 • 3. hodina: 9 : 45 - 10 : 30
 • 4. hodina: 10 : 40 - 11 : 25
 • 5. hodina: 11 : 35 - 12 : 20
 • 6. hodina: 12 : 30 - 13 : 15
 • 7. hodina: 13 : 40 - 14 : 25
 • 8. hodina: 14 : 35 - 15 : 20
 • « predchádzajúca strana // nasledujúca strana »