kalendár školských akcií »

Kalendár akcií na školský rok 2018/2019

3. 9. 2018 – slávnostné otvorenie školského roka
6. a 7. 9. 2018 – OŽaZ
1. 10 – 4. 10. 2018 – návšteva priateľov z ČR
1. 10.– 5. 10. 2018 – triedne rodičovské združenia
29. 10. 2018 – Deň remesiel
31. 10. – 2. 11. 2018 – jesenné prázdniny
november 2018 – KOMPARO 8, 9
21. 11. 2018 – Testovanie 5
5. 12. 2018 – konzultačný deň
7. 12. 2018 – Vianočné trhy
23. 12. – 7. 1. 2019 – Vianočné prázdniny
23. 1. 2019 – polročná klasifikácia
31. 1. 2019 – polročné hodnotenie
1. 2. 2019 – polročné prázdniny
február 2019 – lyžiarsky výcvik, korčuliarsky výcvik
4. 3. – 8. 3. 2019 – jarné prázdniny
11. 3. – 15. 3. 2019 – triedne rodičovské združenia
3. 4. 2019 – Testovanie 9-2019
3. 4. 2019 – zápis žiakov do 1.ročníka
10. 4. 2019 – medziklasifikačná porada
18. 4. – 23. 4. 2019 – veľkonočné prázdniny
9. 5. 2019 – konzultačný deň
27. 5. – 31. 5. 2019 – školské výlety zamerané na poznávanie okolia
jún 2019 – škola v prírode MZ
24. 6. 2019 – klasifikačná porada
26. 6. – 27. 6. 2019 – OŽaZ
26. 6. 2019 – vyhodnotenie úspešných žiakov školy
26. 6. 2019 – vyhodnocovacia porada
28. 6. 2019 – slávnostné ukončenie školského roka

Zmena termínov vyhradená.