zo života školy »
Zahraniční stážisti na našej škole
Text a Foto: Jana Jamrišková a Michal Bacík

Videli ste už svoje meno napísané čínskymi znakmi? Niektorí naši žiaci áno.
A viete sa poďakovať po indonézsky?


Vďaka programu Educate Slovakia navštívili našu základnú školu dvaja študenti z Ázie. Andersen Chang (20) z Taiwanu študuje fyziku a Enyta Mayanti Suwanto (19) z Indonézie medzinárodné vzťahy. Počas dvoch týždňov od 26. januára do 6. februára odučia v triedach I. a II. stupňa 40 vyučovacích hodín, na ktorých predstavia svoju krajinu, pôvod a kultúru v anglickom jazyku.

S mladšími žiakmi sa porozprávajú aj o rodine, priateľoch, škole a domove. Sociálne média, šport, móda, filmy a hudba budú témami pre žiakov na druhom stupni. Veríme, že prostredníctvom týchto atraktívnych a netradičných hodín anglického jazyka so zahraničnými stážistami si žiaci zlepšia jazykové a komunikačné zručnosti a spoznajú iné kultúry.
Educate Slovakia - AIESEC // národný projekt »