učiteľský zbor »


Vedenie školy
Riaditeľ školy: PaedDr. René Kováčik
Zástupkyňa RŠ: Mgr. Renáta Maloveská
1. stupeň ZŠ
triedatriedny učiteľpočet žiakov
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
IV.A
IV.B
Mgr. Dana Haviarová
Mgr. Nora Halajová
Mgr. Martina Blašková
Mgr. Mária Blanárová
Mgr. Ľubica Kochanová
Mgr. Eva Kukučková
PaedDr. Jana Krížová, PhD.2. stupeň ZŠ
triedatriedny učiteľpočet žiakov
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
Mgr. Dagmar Jakušová
Mgr. Dana Karlíková
Mgr. Denisa Mitterová
Mgr. Zuzana Fillová
Mgr. Alena Luptáková
Mgr. Alena Ježíková
Ing. Eva Lakomčíková
Mgr. Michal Hlaváč
PhDr. Jana Jamrišková
Mgr. Michal Bacík


Výchovná poradkyňa:PhDr. Jana Jamrišková
konzultačné hodiny:
piatok 7:30 - 8:15 / 12:30 - 13:30
Špeciálny pedagóg:Mgr. Zdenka Sokolová
Mgr. Denisa Mitterová
Netriedni učitelia: Mgr. Anna Dávidová
Mgr. Marcela Kramcová
Mgr. Janka Baranová
Mgr. Marcel Hlaváč
Asistenti učiteľa: Lucia Šarová
Ľudmila Šimáňová
Lucia Hlaváčová
Náboženská výchova: Katolícka - Mgr. Denisa Mitterová, Mgr. Janka Baranová
Evanjelická - Mgr. Ján Jakuš
Vychovávateľky v ŠKD:Marta Mlčochová
Gertrúda Hričovská
Bc. Monika Čunderlíková
Mgr. Zuzana Holková