učiteľský zbor »


Vedenie školy
Riaditeľ školy: PaedDr. René Kováčik
Zástupkyňa RŠ: Mgr. Renáta Maloveská
1. stupeň ZŠ
triedatriedny učiteľpočet žiakov
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
Mgr. Eva Žaloudková
PaedDr. Jana Krížová, PhD.
Mgr. Dana Haviarová
Mgr. Nora Halajová
Mgr. Martina Blašková
Mgr. Mária Blanárová
Mgr. Ľubica Kochanová2. stupeň ZŠ
triedatriedny učiteľpočet žiakov
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
Mgr. Marcela Kramcová
PhDr. Jana Jamrišková
Mgr. Dagmar Jakušová
Mgr. Dana Karlíková
Mgr. Denisa Mitterová
Mgr. Zuzana Fillová
Mgr. Anna Dávidová
Mgr. Alena Ježíková
Ing. Eva Lakomčíková
Mgr. Michal Hlaváč


Výchovná poradkyňa:PhDr. Jana Jamrišková
konzultačné hodiny:
piatok 7:30 - 8:15 / 12:30 - 13:30
Školský psychológ:Mgr. Jana Tichá
každý pondelok od 8.00 h do 10.00 h a od 14.00 h do 16.00 h. Konzultácie vopred dohodnúť na ticha01@gmail.com.
Špeciálny pedagóg:Mgr. Zdenka Sokolová, Mgr. Denisa Mitterová
Sociálny pedagóg:Mgr. Zuzana Muliková
Netriedni učitelia: Mgr. Janka Oláhová
Mgr. Peter Polóny
Mgr. Michal Bacík
Mgr. Marcel Hlaváč
Asistenti učiteľa: Mgr. Lucia Husáková
Mgr. Alena Vojníková
Bc. Gabriela Zvarová
Lucia Hlaváčová
Náboženská výchova: Katolícka - Mgr. Denisa Mitterová, Mgr. Janka Oláhová
Evanjelická - Mgr. Ján Jakuš
Vychovávateľky v ŠKD:Marta Mlčochová
Gertrúda Hričovská
Bc. Monika Čunderlíková
Mgr. Zuzana Holková