obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

zo života školy »

Projekt VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ
Pridané: 13. september 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

Už minulý školský rok sme zverejnili na stránke školy zaujímavé aktivity vyplývajúce z účasti na projekte, ktorý je zameraný na výučbu o vode, suchu a klimatických zmenách v školskej záhrade. Projekt je realizovaný v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) a s podporou značky Finish. Čo sme urobili v lete? • Vybrali sme si 2 vodné prvky, ktoré sme začali budovať v areáli školy - medonosný záhon a bezzásahovú zónu. • Na školskom dvore sme pomocou termokamery zisťovali teplotu rôznych povrchov. • Počas letných prázdnin učitelia s pomocou p. Zátrochovej sadili medonosné kvety do pripraveného záhonu. Počas jesene budeme v práci pokračovať už opäť so žiakmi našej školy.

Motýlí a medonosný záhon / fotogaléria

Bezzásahové zóny / fotogaléria

Termosnímkovanie / fotogalériaVERTIKÁLNA ZÁHRADA NA FASÁDE BUDOVY ŠKOLY
Pridané: 12. september 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Na fasáde budovy 1. stupňa našej školy cez prázdniny vznikla aj vďaka finančnej podpore Obecného podniku lesov v Slovenskej Ľupči vertikálna záhrada. Našim zámerom nebolo len osviežiť vzhľad budovy ale najmä znížiť uhlíkovú stopu školy k životnému prostrediu. Naša škola je dlhodobo súčasťou siete Eco school a snažíme sa byť k prírode čo najšetrnejší. Výhody vertikálnej záhrady sú v tom, že reguluje teplotu budovy (napr. v lete sa neprehrieva, v zime nepremŕza) a s tým súvisí aj šetrenie energií. Z ekologického pohľadu podporuje biodiverzitu, čistí vzduch okolo nás a znižuje hladinu hluku. Zároveň je naša vertikálna záhrada polievaná zberovou dažďovou vodou, takže je z pohľadu údržby sebestačná. V neposlednom rade prináša viacej zelene do prostredia a tým pôsobí i na ľudí. Má pozitívny vplyv na sociálnu súdržňosť a veríme, že i na pozitívne myslenie. Preto sme radi, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať a možno bude inšpiráciou nielen pre našich žiakov ale aj pre širokú verejnosť.OŽAZ jeseň 23
Pridané: 8. september 2023 / Text: Žiaci 7. A triedy / Foto: Mgr. Marcel Hlaváč

Na začiatku bola štafeta zabehnutá v areáli školy na umelej tráve. Bol tam celý druhý stupeň. Potom sa žiaci vydali na Ľupčiansky hrad, kde mali zábavné ale aj poučné aktivity. Na prvom stanovišti skladali vláčik alebo motorku z drevených dielov a vežu z plechovíc. Potom sa vybrali na druhé stanovište, kde si zahrali bludisko a hádali hádanky. Keď prišli na tretie stanovište, išli si nabrať vodu do válova a naliali ju do hasiaceho prístroja. Potom vodu pumpovali, z hadice im striekala voda, ktorou zrážali kolky. Keď to všetko absolvovali, vybrali sa naspäť do školy.

A tu sú výsledky. Prvá kategória sú žiaci piateho a šiesteho ročníka. Prví boli žiaci 6. B, druhí žiaci 6. A, tretí žiaci 5. C a spoločne na štvrtom mieste skončili žiaci 5. A a 5. B. Druhá kategória zahŕňa žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Tam bolo nasledovné poradie. Prvá 7. B, druhá 8. A, tretia 8. B, štvrtá 7. A a piata 9. AB.Slávnostný začiatok školského roka 2023/24
Aktualizované: 7. september 2023 / ZŠ Sama Cambela

Slávnostný začiatok školského roka 2023/2024 sa uskutočnil 4. septembra o 8.00 hodine v areáli základnej školy.Predprázdninový OŽAZ 2023
Pridané: 27. jún 2023 / Text a Foto: Mgr. Marcel Hlaváč

Je za nami. A tu je poradie v štafete tried. V prvej kategórii zvíťazili žiaci zo 6. B (čas 4:22). Druhí boli s rovnakými časmi žiaci 6. A a 5. A (4:25). Na treťom mieste skončila trieda 5. B (4:46). V druhej kategórii najlepšie zabehli žiaci 9. B (4:10), druhí boli žiaci 9. A (4:19) a tretí žiaci 7. A (4:23). Len o sekundu horšia bola 8. A (4:24), v tesnom závese skončili triedy 7. B (4:26) a 8. B (4:35). Športu zdar!Daffer - sady školských potrieb


TU objednáte » Skvelko - zoznamy pomôcok na nový školský rokGymnastický trojboj
Pridané: 26. jún 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 20. 6. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Gymnastický trojboj. Zúčastnili sa jej žiaci gymnastického krúžku, ktorí si zmerali sily v akrobacii, cvičení na kruhoch a preskoku. A tu sú výsledky jednotlivých kategórii.

1. ročník: 1. miesto: Petra Krippnerová, 2. miesto: Ema Krnáčová, 3. miesto: Vivien Bartová. 2. ročník: 1. miesto: Viktória Švantnerová, 2. miesto: Mia Miklošová, 3. miesto: Lia Mária Lakomčíková. 3.- 4. ročník: 1. miesto: Simona Fogelová, 2. miesto: Nikola Šefčíková, 3. miesto: Nina Oborčoková chlapci 1. – 4. ročník: 1. miesto: Marcel Hlaváč, 2. miesto: Damián Slašťan, 3. miesto: Alexej Zelený 5. – 9. ročník: 1. miesto: Hana Blanárová, 2. miesto: Tereza Rozkošová, 3. miesto: Ciara Cubove. Víťazom blahoželáme!

Gymnastický trojboj / fotogaléria

Gymnastická súťaž / fotogalériaSiedmaci ukázali, že svoju obec dobre poznajú
Pridané: 22. jún 2023 / Text a Foto: L. Dianiška, A. Holécy (7. B), N. Sauková, V. Červenáková, E. Kováčová (9. B)

V piatok 9. júna 2023 sa v Miestnom kultúrnom stredisku predstavili žiaci 7. A a 7. B, ktorí sa niekoľko týždňov pripravovali na tradičnú siedmacku súťaž s názvom Čo vieš o Slovenskej Ľupči. Prvú časť tvoril vedomostný kvíz, v ktorom súťažili dva päťčlenné tímy z oboch tried. Otázky sa týkali napr. historických, geografických či prírodovedných tém, nechýbali ani úlohy zamerané na šikovnosť, pozornosť a pohotovosť súťažiacich. Pozorne ich sledovala 3-členná porota (pán starosta Mgr. R. Lamper, pán riaditeľ ZŠ PaedDr. R. Kováčik a p. Ing. A. Kazárová z Moderného návštevníckeho informačného centra v Slovenskej Ľupči. V hľadisku ich povzbudzovali spolužiaci – najmä šiestaci, ktorých táto súťaž čaká na budúci rok. V druhej časti sa triedy predstavili voľným spracovaním témy o zaujímavostiach obce. Trieda 7. A prezentovala námety na výlety v Slovenskej Ľupči a okolí. Žiaci 7. B zahrali scénku o tom, ako vypracovali projekty o pamätihodnostiach obce. Sladkú odmenu za víťazstvo, ktorú venovala Rodičovská rada pri ZŠ, si napokon rozdelili deti zo 7. B, všetci súťažiaci dostali za zodpovednú prípravu aj tašku s prekvapením od pána starostu.Slávik Slovenska 2023
Pridané: 18. jún 2023 / Text a Foto: Mgr. Vladimír Škrabala

Na pôde Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici sa dňa 9. júna uskutočnilo krajské kolo 31. ročníka celoštátnej speváckej súťaže „SLÁVIK SLOVENSKA 2023“. Našu školu v 2. kategórii reprezentovala Romana Števicová, žiačka 4. A triedy. Podala vynikajúci výkon. Napriek tomu sa jej nepodarilo umiestniť na niektorej z prvých troch pozícií, avšak účasť v súťaži bola pre ňu vzácnou skúsenosťou. Gratulujeme, že sa jej podarilo dostať až do krajského kola.Po stopách osobností Slovenska
Pridané: 16. jún 2023 / Text a Foto: Žiaci 9. A

Dňa 7. júna sme sa my, deviataci, zúčastnili na školskej exkurzii po stopách významných predstaviteľov nášho kultúrneho a politického života. Začali sme v Uhrovci návštevou rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Prešli sme sa tiež po známom kolonádovom moste v Piešťanoch, ktorý projektoval ľupčiansky rodák Emil Belluš a mali sme možnosť vidieť rodný dom Mórica Augusta Beňovského v obci Vrbové. Posledná zastávka nášho výletu bolo Bradlo, miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika. Výlet sme si užili aj napriek nepriaznivému počasiu.Osvienčim
Pridané: 15. jún 2023 / Text a Foto: Žiaci 9. A

S našou školou sme sa 30. mája vybrali na dejepisnú exkurziu do Osvienčimu. Keď sme prekročili bránu bývalého koncentračného tábora, v niektorých z nás sa prebudili zmiešané pocity. Pozreli sme sa na rôzne miesta. kde sa diali strašné veci počas 2. svetovej vojny. Po skončení prehliadky sme išli do Krakowa, kde nám sprievodkyňa ukázala rôzne historické zaujímavosti mesta. Exkurzia sa nám páčila a ukončili sme ju nákupmi.Školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky
Pridané: 13. jún 2023 / Text a Foto: Mgr. Denisa Mitterová

Dňa 25. 5. 2023 sa na našej škole konalo školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky. Žiaci si zmerali svoje schopnosti a presnú mušku v rámci jednotlivých kategórií a najlepšie obstáli nasledovní žiaci. Mladší žiaci 5. ročník: 1. Ivan Sýkora, 2. Lucas Malík, 3. Michaela Blaškovičová. Mladší žiaci 6.- 7. ročník: 1. Tomáš Houška, 2. Matúš Štubniak, 3. Samuel Slobodník. Staršie žiačky: 1. Carolína Kubove, 2. Viktória Belková, 3. Ema Kováčiková. Starší žiaci: 1. Jakub Seredy, 2. Ivan Chomič. 3. Filip Kostúr. Víťazom školského kola srdečne gratulujeme.Exkurzia Essel
Pridané: 12. jún 2023 / Text: Richard Fodor, Jakub Seredy, Michal Kurray, Filip Kostúr, Dominik Barla / Foto: Mgr. Peter Polóny

Dňa 16. mája sme boli my žiaci z 8. ročníkov na exkurzii vo firme Essel s.r.o v Slovenskej Ľupči. V prezentácii sme sa dozvedeli informácie o histórii a produktoch firmy ako napríklad, že začiatky značky a založenie malého závodu na výrobu poľnohospodárskeho náradia siahajú až do roku 1921, v roku 1970 prišlo rozhodnutie začať vývoj a výrobu hydraulických rúk a v roku 1997 došlo k rozšíreniu portfólia o výrobu ťažných systémov. V roku 2021 ESSEL oslávil 100. výročie a investície do výrobných aktív, výskumu a vývoja nových produktov dosiahli za posledné 4 roky 7 miliónov eur. Po prezentácii sme sa presunuli pozrieť sa na laser, ktorý vyrezával z kovu rôzne tvary. Ďalej sme prešli do CNC obrábacej haly. Nakoniec sme navštívili montážnu halu, kde sme videli hydraulickú ruku s názvom T-Rex a taktiež sme obdivovali automat na bagety.MDD
Pridané: 6. jún 2023 / Text a Foto: Žiaci šiesteho ročníka

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pre nás žiakov našej školy pripravili veľmi príjemné dopoludnie, plné hier, súťaží a vedomostných kvízov. Vyskúšali sme si niečo nové, napr. ako vytvoriť z lana štvorec so zaviazanými očami, ochutnali sme dobroty z farmy, zašportovali sme si, zhotovili sme si sviečky zo včelieho vosku, či zopakovali zásady prvej pomoci a mnoho ďalších aktivít, ktoré sme absolvovali. Ďakujeme za odmeny a nové zážitky počas tohtoročného MDD.Beseda zlatých olympionikov
Pridané: 5. jún 2023 / Text a Foto: Mgr. Denisa Mitterová

V utorok 30. mája sa žiaci 6. ročníka zúčastnili Besedy zlatých olympionikov v priestoroch VŠC Dukla, kde sa stretli s úspešnými športovcami našej krajiny, ktorými sú: Petra Vlhová, Michal Martikán, Elena Kaliská, Matej Tóth a Anastasia Kuzmina. Žiaci z našej školy a z mnohých ďalších škôl zasypali zlatých olympionikov množstvom zvedavých otázok a dozvedeli sa tak všeličo zo života vrcholových športovcov. Najvzácnejšie bolo osobné stretnutie pri odovzdávaní autogramov, ako aj spoločné a nezabudnuteľné fotenie sa s týmito slávnymi osobnosťami nášho vrcholového športu.Regionálne pexeso 2023
Pridané: 30. máj 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 24. 5. 2023 sa zástupcovia z radov učiteľov i žiakov zúčastnili prehliadky činností škôl s regionálnou výchovou pod názvom Regionálne pexeso. Akciu pravidelne usporadúva Združenie škôl s regionálnou výchovou, ktorého je naša škola členom už od roku 1998. Prehliadka sa konala na Amfiteátri Pažitie v Liptovských Sliačoch. Jej cieľom bolo prezentovať možnosti integrácie problematiky regionálnej výchovy v materskej a základnej škole a predviesť praktické ukážky žiackych prác z regionálnej výchovy.

Našu školu sme prezentovali vo vyzdobenom stánku, kde sme okrem žiackych prác, výrobkov a fotografií z našich aktivít prezentovali aj naše metodické materiály vytvorené k tejto problematike. Tento rok sme vytvorili príručku k prírodným krásam a mapu turistických trás. V stánku sme piekli výborné bryndzové oblátky, o ktoré bol veľký záujem. Aj takýmto spôsobom mali návštevníci možnosť "pomyselne" nahliadnuť do vyučovania regionálnej výchovy u nás na škole. Regionálnej výchove sa na našej škole venujeme už mnoho rokov, a stále sú pre nás takéto stretnutia podnetné a sme za ne vďační. Bolo zaujímavé sa inšpirovať, stretnúť sa a porozprávať. Ďakujeme organizátorom za príjemnú akciu.Ľupčiansky čitárik
Pridané: 29. máj 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Dňa 25. 5. 2023 sme na našej škole uskutočnili už 14. ročník regionálnej súťaže pod názvom Ľupčiansky čitárik. Súťaže sa zúčastnili najlepší čitatelia zo siedmych malotriednych a štyroch plnoorganizovaných škôl z Banskobystrického regiónu. Súťažilo sa v 4. kategóriách (1. - 4. ročník ZŠ) a každý typ škôl osobitne. Žiaci predviedli výborné schopnosti v dvoch oblastiach - v technike čítania a čitateľskej gramotnosti. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení p. Kašiarová - garantka súťaže a p. Filín, pracovník Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Žiaci krásne čítali a aj v testovaní sa im darilo a tak mala porota naozaj ťažkú úlohu vybrať víťazov, ktorým srdečne blahoželáme. Za krásne knihy, ktoré si víťazi mohli odniesť domov ďakujeme p. starostovi Rolandovi Lamperovi. Veríme, že si každý zo súťažiacich odniesol domov dobrý pocit a najmä radosť z čítania, lebo čím viacej čítame, tým viac sa dozvieme, naučíme či objavíme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Za našu školu súťažili traja žiaci a ich výkony ocenila porota v kategórii plnoorganizovaných škôl nasledovne: 1. miesto (2. kategória) - Nela Lucová 2.B, 2. miesto (3. kategória) - Miško Binder 3.B, 2. miesto (4. kategória) - Ella Turošíková 4.B. Srdečne blahoželáme.Sládkovičova lipa
Pridané: 19. máj 2023 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

Dňa 17. mája sa uskutočnila v Základnej škole v Hrochoti recitačná súťaž Sládkovičova lipa. Zúčastnili sa jej žiaci prvého stupňa našej školy. Podarilo sa im dosiahnuť veľmi pekné umiestnenia. V prvej kategórii v próze získala 3. miesto Mia Dávidová z 1. B a Hanka Chovancová z 1. B získala 1. miesto. V druhej kategórii v próze sa podarilo získať 2. miesto Miškovi Komorovi z 3. B. Všetkým recitátorom blahoželáme.Slávik Slovenska - okresné kolo
Pridané: 18. máj 2023 / Text a Foto: Mgr. Vladimír Škrabala

Dňa 17. mája sa v priestoroch súkromnej ZUŠ Róberta Tatára Banská Bystrica uskutočnilo okresné kolo 31. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „SLÁVIK SLOVENSKA 2023“. Našu školu reprezentovala Romana Števicová, žiačka 4. A triedy. Úspešná finalistka školského kola súťažila v 2. kategórii (žiaci 4., 5., 6. ročníka). V tomto ročníku sa do 2. kategórie prihlásilo najviac súťažiacich. Spevácke schopnosti a talent napokon pomohli Romanke získať pekné 2. miesto. Sme na ňu hrdí a prajeme veľa úspechov v ďalších hudobných aktivitách.Slávnostná akadémia školy - Snáď sa ešte niečo dá zachrániť
Pridané: 16. máj 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Dňa 29. apríla 2023 pripravili žiaci a učitelia ZŠ Sama Cambela slávnostnú akadémiu školy. Od roku 2016 sa pravidelne konala k vybraným témam regionálnej výchovy. Dosiaľ boli spracované témy: Významné osobnosti Slovenskej Ľupče 2016, Naše remeslá 2018 v roku 2023 bola odprezentovaná téma prírodných zaujímavostí okolia Slovenskej Ľupče. Na realizácii slávnostnej akadémie sa podieľali žiaci od 1. - po 9. ročník. Počas programu sa žiaci predviedli s recitačnými, tanečnými, speváckymi či hereckými schopnosťami. Ich výkony boli odmenené pozitívnymi reakciami publika. Milým spôsobom zazneli i vážne myšlienky k zamysleniu sa nad vlastným konzumným spôsobom života a správaním sa k prírode a jej ochrane. K príprave slávnostnej akadémie sa podujala aj väčšina pedagógov školy pod vedením p. zástupkyne R. Maloveskej. Vďaka výbornej spolupráci učiteľov a žiakov školy vznikol program, ktorý bude ešte dlho rezonovať v povedomí širokej verejnosti. Za spoluprácu ďakujeme obci Slovenská Ľupča a ZUŠ Slovenská Ľupča.

K slávnostnej akadémii ZŠ vydala dva zaujímavé materiály: Spoznaj Ľupčiansky chotár - ide o kreslenú mapu Ľupčianskeho chotára, v ktorej sú vyznačené zaujímavé turistické trasy k vzácnym prírodným výtvorom. Naše prírodné zaujímavosti - súhrnný popis prírodných zaujímavostí v katastri obce Slovenská Ľupča, ktoré budú slúžiť ako metodický materiál k výučbe regionálnej výchovy na škole prípadne ako informačný buletin pre širokú verejnosť či návštevníkov obce. Je to ďalší diel k sérii o Slovenskej Ľupči - dosiaľ boli vydané brožúry k významným osobnostiam a remeslám.ZÁPIS do 1. ročníka
Aktualizované: 12. máj 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Ahojte budúci prváci!
Zdravia Vás tri veselé prasiatka, ktoré Vás sprevádzali počas zápisu do prvej triedy. Divadielko a veselá pesnička, ktoré sme si pre Vás pripravili malo veľký úspech a dokonca zaujalo natoľko, že zmizli aj malé slzičky z ustráchaných tváričiek. Pri následnom tvorení knižky "Toto som JA a tri prasiatka na zápise do prvej triedy" sme boli milo prekvapení, že budúci prváčikovia nepotrebovali takmer vôbec našu pomoc. Vedeli nakresliť svoju postavu, aj napísať svoje meno. Veríme, že sa im v škole bude páčiť a pevne dúfame, že sa im v nasledujúcom školskom roku bude dariť, ako budúcim prváčikom. Tešíme sa na nových kamarátov a veríme, že sa medzi nami budú cítiť dobre. Mali by vedieť i to, že v škole budú mať pri sebe dobrých učiteľov, ktorí im s radosťou so všetkým pomôžu.
Žiačky 4. B, Tri prasiatka Ellka, Lucka a Lenka


Prechod zo škôlky do školy je pre každé dieťa zlomovým okamihom. Končí ním bezstarostné detstvo a začína obdobie, kedy sa deti nebudú len hrať, ale tiež sa učiť. K tomu síce dochádza už v škôlke, však škole je to predsa o niečo máličko iné. Každé dieťa, a hlavne to, ktoré má doma staršieho súrodenca, sa do školy teší. Vie, že sa tam niečo nové naučí, konečne bude vedieť čítať a písať ako dospelí. Navyše určite dostane krásnu novú aktovku, po ktorej už tak dlho túžobne pozerá. Aj na našej škole sa 4. apríla 2023 uskutočnil slávnostný zápis do prvého ročníka. Svoje zručnosti predviedli detí, ktoré sa zúčastnili zápisu. Pracovali s knižkou, ktorú si sami vyrábali. Formou rozhovoru, manipuláciou s pomôckami a prezeraním knihy a obrázkov odpovedali na otázky a preukazovali svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí. Samostatne zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku. Za odvahu, šikovnosť a múdrosť preukázanú na zápise dostali Pamätnú knižku zo zápisu a darček vo forme prasiatka pre šťastie, ktorý im pripravili žiaci zo školského klubu v našej škole.

Budúcim prváčikom želáme, aby ich posledné dni v škôlke boli naplnené radosťou a príjemným očakávaním nového dobrodružstva, ktoré ich čaká v škole. Veríme, že v septembri 2023 sa z nich stanú usilovní žiaci. Budúci prváci, veľmi sa na Vás tešíme!

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči sa uskutoční 4. apríla 2023 o 15.00 hod. v budove 1. stupňa ZŠ. Vyplnenú prihlášku a podpísanú obidvomi rodičmi prosíme priniesť na zápis. Ďalej priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, pero, 20 € zápisné.Prihláška na vzdelávanie v ZŠ 2023-24.pdf
Sládkovičova Radvaň
Pridané: 11. máj 2023 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

Dňa 2. mája 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pod názvom Sládkovičova Radvaň. Z našej školy nás reprezentovala v prvej kategórii v poézii Eliška Pobešková z 3. B triedy. Svojim talentom v prednese zaujala porotu a podarilo sa jej získať krásne tretie miesto. Šikovnej Eliške srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii školy v ďalších recitačných súťažiach.Poďakovanie
Pridané: 10. máj 2023 / Text a Foto: Mgr. Michal Bacík

Dňa 4. mája 2023 sa Základnej škole Sama Cambela a Slovenskému Červenému krížu v Slovenskej Ľupči v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice opäť po roku podarilo zorganizovať bezpríspevkové darovanie krvi. Dobrovoľnými darcami sa stali členovia učiteľského zboru i občania Slovenskej Ľupče a okolitých obcí. Členovia mobilnej transfúznej stanice z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa potešili niekoľkonásobným dobrovoľníkom i účasti prvodarcov. Atmosféra pri odbere bola príjemná a chod školy darovanie vôbec nenarušilo. Všetkým dobrovoľníkom zo srdca ďakujeme a veríme, že sa opäť o rok stretneme znova, aby sme týmto hrdinským činom nezištne pomohli ľuďom, ktorí to budú potrebovať.Súťaž v jarnom aranžovaní
Pridané: 29. apríl 2023 / Text a Foto: Mgr. Alena Vojníková

Dňa 3. apríla 2023 sa opäť konala súťaž v aranžovaní pre žiakov Banskobystrického regiónu. CVČ Junior v spolupráci s Mestským úradom Banská Bystrica znova pripravili príjemné dopoludnie pre žiakov základných škôl pod názvom Jarné aranžovanie. Témou bolo jarné tvorenie k obdobiu veľkonočných sviatkov. V súťaži sa umiestnili Michaela Blaškovičová, žiačka 5. B triedy, ktorá získala tretie miesto v kategórii mladší žiaci a Svetlana Milanová, žiačka 8. B triedy, ktorá sa umiestnila na peknom druhom mieste v kategórii starší žiaci. Dievčatá našu školu reprezentovali v tejto súťaži prvýkrát a potešili nás krásnou ikebanou a jarným aranžmánom z prírodných materiálov. Žiačkam gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.Slávik Slovenska 2023
Pridané: 27. apríl 2023 / Text a Foto: Mgr. Vladimír Škrabala

Dňa 20. apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Predmetom súťaže je prezentovať spevácke schopnosti žiakov v oblasti ľudovej piesne. Každý žiak si vybral jednu ľudovú pieseň podľa vlastného výberu. Svoje interpretačné schopnosti žiaci predviedli najprv v triednych kolách. Najlepší a najodvážnejší z nich následne postúpili. Školského kola sa zúčastnilo spolu 23 súťažiacich v troch kategóriách. Výkony spevákov boli mimoriadne vyrovnané. Po náročnej porade porota určila poradie umiestnenia najlepších spevákov. V prvej kategórii (žiaci 1. - 3. ročníka) sa na druhom mieste umiestnil Lukáš Francisty (2. A trieda) a na treťom mieste Petra Krippnerová (1. B trieda). V druhej kategórii (žiaci 4. - 6. ročníka) sa na prvom mieste umiestnila Romana Števicová (4. A trieda), na druhom mieste Nella Gondová (5. B trieda) a na treťom mieste Barbora Miklošková (5. B trieda). Poslednú tretiu kategóriu (žiaci 7. - 9. ročníka) uzavrela Eva Mackovičová zo 7. A triedy, ktorá získala druhé miesto. Do okresného kola súťaže Slávik Slovenska postúpila Romana Števicová. Z každého súťažiaceho vyžarovalo nadšenie z hudby a spevu. Veľmi chcem vyzdvihnúť aj odvahu samostatne zaspievať pred publikom. Okrem súťažiacich chcem pochváliť aj žiakov v publiku, ktorí boli mimoriadne disciplinovaní a výkony interpretov hodnotili spontánnym potleskom.Čerstvé hlavičky
Pridané: 19. apríl 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Práve preto, že nám záleží na zdraví žiakov našej školy, radi sa znovu zapojíme do súťaže Čerstvé hlavičky pod záštitou spoločnosti Kaufland a zabojujeme tak o zdravý balíček ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov na celý školský rok 2023/2024.

Hlasovanie štartuje už vo štvrtok, 20. 4. 2023 na webstránke www.cerstvehlavicky.sk a potrvá až do 31. 5. 2023. Každý deň môžete našej škole odovzdať jeden hlas.

Prosíme, zahlasujte aj Vy za našu školu a podporte nás tak v súťaži o zdravé ovocie a zeleninu pre všetkých žiakov na celý budúci školský rok. Ďakujeme!2% VYHLÁSENIE
Pridané: 9. február 2023 / Rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Znovu Vás prosíme o podporu. Venujte 2 percentá z Vašej dane pre deti našej základnej školy. Vopred ďakujeme.
Dajte na tie deti naše 2% z dane Vašej!

Tím Rodičovskej radyVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdfRovesnícke vzdelávanie
Pridané: 5. apríl 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

30. marca žiaci 6. A a 6. B okúsili učiteľské povolanie a svojich mladších kamarátov z 1. stupňa celý deň učili o vode. Formou hier, pokusov, príbehov a projektov priblížili problematiku znečisťovania vôd, kolobeh vody v prírode, rozpustnosť látok vo vode, ale aj kde sa všade voda nachádza a aké poznáme jej druhy. Vo vodnom bare bola koštovka štyroch druhov vody – MOŠTENICKÁ, GEMERKA, BRUSNIANKA a VODA Z VODOVODU. Prvostupniarom najviac chutila voda z vodovodu, čo je super, lebo je pre nich najzdravšia a jej pitím nevzniká žiadny odpad.

Rovesnícke vzdelávanie / fotogalériaPlavecký kurz
Pridané: 3. apríl 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

V dňoch od 20. do 24. marca šiestaci, tretiaci a druháci absolvovali plavecký kurz na krytej plavárni v Brezne.

Plavecký kurz / fotogalériaSpoznávame kultúru ďalekých Havajských ostrovov – s Američanom z Havajských ostrovov
Pridané: 3. apríl 2023 / Text: Mgr. Michal Bacík a žiaci tried 7. A a 7. B / Foto: Mgr. Michal Bacík a Róbert Címer

Niekedy vo februári 2023 naša základná škola dostala ponuku zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici absolvovať prednášku v podaní Gabriela Roesslera, ktorý je English Teaching Fellow (učiteľ) na Univerzite v Žiline o Havajských ostrovoch. Slovo dalo slovo a žiaci siedmeho ročníka prejavili o Gabriela záujem. Nevedeli sme, čo nás čaká, a to bolo na tom to lákavé. Vedeli sme len jedno – že Gabe, ako sa nám neskôr predstavil, nevie po slovensky a my sa s ním budeme musieť dohodnúť len našou plynulou angličtinou. S napätím sme čakali, s kým teda strávime skoro dve hodinky konverzáciou o niečom neznámom. Boli sme milo prekvapení, keď sa objavil mladý sympaťák a vtiahol nás do pútavého rozprávania o svojej krajine. Mal skvelo pripravenú prezentáciu s rôznymi hrami a množstvom informácií o histórii, oblečení, jedlách, športoch, prírode a zručnostiach pôvodných obyvateľov. Celkom dobre si siedmaci zasúťažili v tímoch o tom, čo mali možnosť vidieť a spoznať z Gabrielovej prednášky. A to nielen v angličtine, ale aj cez slová pôvodného jazyka. Slovo „aloha“ je nám všetkým dobre známe. Avšak také „mahalo“, „ohana“ či „humuhumunukunukuapua’a” bolo ťažké už len prečítať. Víťazom sa mohol stať však len jeden tím – a ten aj dostal za víťazstvo peknú odmenu. Potom sme viedli rozhovor plný otázok a odpovedí, pretože naši žiaci sa chceli dozvedieť o Havaji čo najviac. Gabe ale musel po dohodnutom čase odísť a nám na záver ostalo už len sa s ním odfotiť. Plní dojmov a pocitu, že sme mu všetko rozumeli, sme sa rozlúčili a popriali mu všetko dobré pri jeho pobyte tu u nás – na Slovensku.

Svoje postrehy a dojmy vyjadrili žiaci slovami: „Na dnešnej besede bolo veľmi super. Najviac sa mi páčila úloha, kde podľa opisu sme mali zistiť, čo to je. Zistili sme, kde Gabe žije.“ „Najviac sa mi páčila hra Hot seat – bolo to zábavné.“ „Páčil sa mi kvíz na záver, dozvedela som sa veľa pekných vecí o Havaji.“ „Páčila sa mi jeho angličtina a bolo mu dobre rozumieť.“ „Naučili sme sa niekoľko havajských slov.“ „Táto exkurzia bola pre mňa jedna z najzaujímavejších. Je to pre mňa nová skúsenosť, ktorá mi určite niečo dala. Rada by som si to zopakovala.“ „Mnoho prezentácií či podobných exkurzií ma vôbec nebaví. Ale táto ma zaujala. Gabe to mal kvalitne spracované a veľmi zaujímavé. Bála som sa, že mu nebudem rozumieť, ale Gabriel rozprával pomaly a zrozumiteľne. Dozvedela som sa veľmi veľa vecí. Skvelé bolo, ako nás dokázal zaujať rôznymi zábavnými aktivitami. A myslím, že sa zhodnem so všetkými, aby sme opäť išli na podobnú exkurziu.“ „Myslel som, že príde nejaký človiečik v obleku a bude hovoriť niečo o Soche slobody. Opak bol pravdou – prednáška o Havaji bola pútavejšia ako väčšina školských hodín. Veľmi ma to bavilo a naučil som sa veľa o Havaji a jeho kultúre.Otvorená hodina pre predškolákov
Pridané: 30. marec 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD., Mgr. Eva Žaloudková

Dnes sme s prváčikmi pripravili otvorenú hodinu pre predškolákov, kde sme im ukázali, ako to v škole chodí, a čo sme sa od septembra naučili. Vyskúšali sme ich či poznajú písmenká, číslice, a ako krásne dokážu napísať svoje meno. Predškoláci zvládli všetky úlohy (niekedy aj za pomoci prvákov :) výborne a tešíme sa na nich v novom školskom roku!

Otvorená hodina pre predškolákov / fotogalériaHviezdoslavov Kubín 2023 – regionálne kolo
Pridané: 30. marec 2023 / Text a Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

Dňa 28. marca 2023 sa na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci. V I. kategórii poézie Eliška Pobešková z 3. B triedy, v II. kategórii poézie Anna Kováčiková zo 6. B triedy a v kategórii prózy Peter Polóny z 5. B triedy. Do krajského kola postupuje Eliška Pobešková z 3. B triedy, ktorá vo svojej kategórii obsadila 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme k viťazstvu a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.Biblická olympiáda
Pridané: 29. marec 2023 / Text a Foto: Mgr. Denisa Mitterová

Po vyhodnotení triednych kôl biblickej olympiády, najlepší žiaci za jednotlivé triedy postúpili a súťažili v školskom kole. Svoje vedomosti z biblickej oblasti najlepšie obhájili v tejto súťaži nasledovní žiaci: Peter Líška z 5. A triedy, ktorý skončil na prvom mieste, Damián Ďurka zo 7. A triedy, ktorý sa umiestnil na druhom mieste a Peter Chriašteľ z 9. A triedy, ktorý obsadil tretie miesto. Vo výtvarnej časti súťaže s názvom „Biblia očami detí“ získal prvenstvo svojou výtvarnou prácou Richard Bacík z 8. A triedy. Víťazom srdečne gratulujeme.Projekt VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ
Pridané: 28. marec 2023 / Text: Natália Venderlová a Anička Polievková, 7. A

Našu školu vybrali do projektu, zameraného na výučbu o vode, suchu a klimatickej zmene v školskej záhrade. Projekt sa bude realizovať od 15. 2. do 1. 12. 2023 v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) a s podporou značky Finish. Čaká nás veľa zaujímavých aktivít, z ktorých sa mnohému priučíme. Hneď prvou bol kurz pre školské tímy v Zaježovej v dňoch 20. – 22. marca 2023.

Exkurzia a kurz ZAJEŽOVÁ / fotogalériaZapojili sme sa do Global Money Week
Pridané: 27. marec 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Aj naša škola sa zapojila do celosvetovej kampane Global Money Week, ktorú na Slovensku už 11. krát koordinuje Národná banka Slovenska. Ide o pripomenutie si dôležitosti finančného vzdelávania s cieľom zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti a priniesť projekty a aktivity na jej zlepšenie. V týždni od 20. do 26. marca 2023 sa na našej škole pod vedením šikovných pani učiteliek zrealizovali tieto aktivity: Žiaci 1. ročníka sa rozprávali na tému: Vyhrali sme milión. Diskutovali o možnostiach investície peňazí a vytvorili si triedny zoznam položiek, na čo by spomínaný milión využili. Žiaci 2. A a 3. A sa zaoberali témou: Zdravá desiata a nakupovanie, kde nielen sa naozaj aktívne zapojili do riešenia predmetnej problematiky ale aj: 1. Zistili aké potraviny sú potrebné na rybaciu nátierku s pečivom. 2. Urobili prieskum cien daných potravín v troch obchodoch v Slovenskej Ľupči. 3. Vypočítali cenu nákupu potravín v jednotlivých obchodoch. 4. Zistili, v ktorom obchode je najlacnejší nákup. 5. Nakúpili potraviny. 6. V školskej kuchynke urobili nátierku podľa receptu. 7. Natreli nátierku na rožky a pochutili si na nej. 8. Po aktivite si po sebe upratali.

Nakupujeme na zdravú desiatu / fotogaléria

Žiaci 3. B triedy sa venovali téme: Výhodné nákupy a zisťovali, koľko zaplatia v ten istý deň za ten istý nákup v troch rôznych miestnych potravinách. Najprv si vytvorili zoznam potravín, ktorých cenu zisťovali v troch rôznych obchodoch v Slovenskej Ľupči. Vypočítali si celkovú sumu nákupu a zisťovali rozdiel v celkovej hodnote jednotlivých nákupov. Po dôslednom poznaní cien potravín prišli k záveru, že na vybranom nákupe je možné ušetriť takmer 4 €. Ďakujeme krásne všetkým, ktorí sa do spomínanej kampane zapojili a veríme, že i takouto činnosťou ukážeme svetu, že nám finančné vzdelávanie na škole nie je ľahostajné.Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ
Pridané: 21. marec 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 17. 3. 2023 za účasti 4 družstiev sa v ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo žiačok vo veľkej vybíjanej. Naše dievčatá z 5. - 7. ročníka ZŠ sa snažili o čo najlepšiu reprezentáciu školy a odohrali výborné zápasy. A aj keď nám tentoraz nevyšlo umiestnenie, dobrý pocit zo športu a súťažnej atmosféry v nás bude ešte dlho rezonovať. Našu školu reprezentovali: Nela Babničová, Laura Barlová, Nina Bartošová, Hana Blanárová, Michaela Blaškovičová, Anna Kováčiková, Patrícia Macková, Anita Marková, Lenka Miháľová, Barbora Miklošková, Veronika Piliarkinová a Michaela Zajacová. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.Školská súťaž v skoku do výšky
Pridané: 19. marec 2023 / Text: Mgr. Peter Polóny / Ilustrácie: Žiaci 7. A triedy

Predposledný februárový týždeň 21.–24. 2. 2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v skoku do výšky. Súťažilo sa v kategóriách po jednotlivých ročníkoch. Za šiesty ročník sa z víťazstva tešili Vladimír Ďurka a Anička Kováčiková. Siedmy ročník – v kategórii chlapcov vyhral Tomáš Houška a v kategórii dievčat Laura Barlová. V ôsmom ročníku kategóriu dievčat ovládla s výkonom 105cm Terezka Roskošová a kategóriu chlapcov Filip Kostúr s výkonom 145cm. Najstaršiu kategóriu deviateho ročníka vyhral Ivan Chomič s výkonom 145cm a za dievčatá si prvú cenu odniesli dve dievčatá s rovnakým výkonom 110cm: Ema Kováčiková a Alexandra Fašangová. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.

Marek Majer    Hana Blanárová    Nikolas Malík    Ema Mackovičová    Timea SlašťanováZmúdri do škôl - Finančná gramotnosť a ekonómia
Pridané: 17. marec 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

V tomto školskom roku sú v rámci hodín občianskej náuky triedy 8. A, 9. A a 9. B zapojené do programu Zmúdri do škôl - téma Finančná gramotnosť a ekonómia.Beseda so spisovateľom Miroslavom Kapustom
Pridané: 14. marec 2023 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

V magický deň 13. 3. 2023 k nám do školy prišiel na návštevu vzácny hosť. Spisovateľ, básnik, pán Miroslav Kapusta. Zaujímavou formou nám porozprával o svojom živote a tvorbe a predniesol svoje milé detské básne i príbehy. S radosťou odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Veľa sme sa dozvedeli aj sme sa zasmiali, ale hlavne sme sa poeticky naladili. Ďakujem pánovi Kapustovi za milé stretnutie a želáme mu veľa zdravia, tvorivosti a nápadov na ďalšie veselé detské knižky.Deň otvorených dverí na Gymnáziu J. G. Tajovského v B. Bystrici
Pridané: 24. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Jana Tichá, výchovná poradkyňa

Na Valentína, dňa 14. 2. 2023 sme sa zúčastnili DOD na gymnáziu GJGT. Záujem o toto podujatie bol u našich deviatakov veľmi veľký. Na DOD sa zúčastnilo 11 našich deviatakov aj s výchovnou poradkyňou. Spolupracovali sme aj s Regionálnym centrom kariéry v Banskej Bystrici, ktoré nám zabezpečovalo pohodlnú cestu do Banskej Bystrice a späť. Na DOD naši žiaci mali záujem nielen o všeobecné gymnázium, ale aj o štúdium zamerané na prírodné vedy. Pri vstupe sme sa rozdelili do skupín, podľa toho, čo žiakov viac zaujímalo. Počas troch hodín sa dozvedeli nielen informácie o prijímacích skúškach, ale najmä o možnostiach štúdia na gymnáziu, o ďalšom uplatnení, zoznámili sa s priestormi i atmosférou školy. Naši žiaci dokonca úspešne absolvovali aj kvíz a odniesli si cenu. Pevne veríme, že našim žiakom táto návšteva strednej školy pomôže k ďalšiemu smerovaniu a úspešnému výberu strednej školy.Návšteva tretiakov na obecnom úrade
Pridané: 23. február 2023 / Text: Mgr. Martina Blašková / Foto: Mgr. Mária Blanárová

22. 2. 2023 žiaci tretieho ročníka našej školy zažili netradičnú hodinu vlastivedy s pánom starostom Mgr. Rolandom Lamperom. Vymenili školské lavice za stoličky v zasadacej miestnosti na obecnom úrade v Slovenskej Ľupči, kde už na nich čakal pekný darček. Pán starosta deti oboznámil s fungovaním samosprávy, právomocami starostu, projektami obce a vyskúšal ich ako dobre poznajú svoju obec. Deti sa horlivo zapájali do diskusie a pán starosta trpezlivo a s úsmevom odpovedal na ich zvedavé otázky. Po náročnom rokovaní si žiaci prezreli sobášnu sieň. Malí návštevníci poďakovali za milé prijatie a podarovali pánovi starostovi vlastnoručne vyrobenú knihu o Slovenskej Ľupči. Ďakujeme pánovi starostovi, že si popri svojich pracovných povinnostiach našiel čas a tretiaci si tak mohli zážitkovou formou rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti.

Návšteva tretiakov na obecnom úrade / fotogalériaTri poobhliadnutia za tanečným venčekom
Pridané: 21. február 2023 / ZŠ Sama Cambela

V októbri 2022 sme my deviataci dostali možnosť absolvovať kurz spoločenských tancov, aby sme sa naučili pravidlá slušného správania v spoločnosti. Tento kurz trval 4 mesiace a obsahoval 13 tanečných lekcií, počas ktorých sme sa naučili 14 tancov, ako napríklad waltz, tango, čača a ďalšie. Kurz sme ukončili 10. 2. 2023 slávnostným venčekom. Pozvaní boli naši príbuzní, triedne učiteľky aj pán riaditeľ. Súčasťou bolo predstavenie 14 tancov, súťaž tanečných párov, venčekový tanec a následne tanec venčekovej kráľovnej a venčekového kráľa. Za našu snahu sme boli odmenení čokoládou a diplomom a potom až do polnoci sme si všetci spolu užívali voľnú zábavu na tanečnom parkete. / žiaci 9. A

Pozvanie našich deviatakov na ich tanečný venček nás veľmi potešilo a s radosťou sme ho prijali. Pre nás to bol večer vzájomných stretnutí na mnohých úrovniach (naši bývalí žiaci, ich rodičia a my, učitelia) a bol plný silných emócií. Bolo pre nás úžasné sledovať, ako sa z malých detí stali krásne slečny a mladí muži, ktorí nám predviedli, ako fantasticky zvládli kurz spoločenského tanca a správania. Večer sme si spolu s nimi užili hlavne na tanečnom parkete a odniesli si mnoho krásnych zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. / J. Krížová, E. Žaloudková

Kurz spoločenského tanca sme začali v októbri 2022. Od začiatku nás to bavilo a tešili sme sa na venček. Naučili sme sa 14 tancov. Slávnostný venček sa konal v piatok 10.2. v MKS Slovenská Ľupča. Táto udalosť prekonala naše očakávania. Boli sme pekne oblečení a upravení. Tanec sme si veľmi užili a dobre sme sa zabavili. Akcia bola veľmi dobre naplánovaná a zorganizovaná. Bola to fajn príprava na stužkovú. / Betka MilovskáKarneval
Pridané: 20. február 2023 / Text: Mgr. Mária Blanárová / Foto: Učitelia prvého stupňa

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, rozkrútime karneval.

Takto sme sa tešili z fašiangovej zábavy v piatok 17. 2. 2023. Od rána až do obeda sme sa prezlečení v maskách zabávali, smiali a radovali. Žabky, myšky, líšky, čarodejnice, rytieri, poľovníci, princezné... na čo si len spomeniete sa mihalo našou školou. Tá sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej žijú tie najčarovnejšie, najzvláštnejšie a najfantastickejšie tvory. Výbornú atmosféru nám navodil obuvník Rumcajs z Jičína a namyslený pán Veľažere z divadla Clipperton. Karneval osladili vynikajúce domáce šišky s ovocnou penou, za ktoré vďačíme šikovným pani upratovačkám. O zábavu a super súťaže sa postarala námorníčka Janka. A Zdravá škola prispela sladkými mandarínkami a jabĺčkami. Tohtoročné Fašiangy sme si užili dosýta.

Fašiangy šialené kedy sa miniete? O čom deti rozprávať budete? O čom že by sme, o tom karnevale, o veselom tanci a skvelej zábave.

Karneval / fotogaléria 1

Karneval / fotogaléria 2

Karneval / fotogaléria 3

Karneval / fotogaléria 4Druháci v knižnici
Pridané: 19. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

Marec - mesiac knihy, sa blíži, preto sme vstúpili už 15. februára do kráľovstva kníh, kde nás pani Hričovská oboznámila s pravidlami miestnej knižnice. Každý sme si tam našli svoju obľúbenú knižku a tešíme sa, že sem opäť čoskoro zavítame.

Druháci v knižnici / fotogalériaKorčuliarsky kurz
Pridané: 16. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Norika Halajová, Mgr. Dana Haviarová

Naši druháci rozhodli sa, je čas na ľad postaviť sa.
Korčule si obuli, na ľad vyšli pomaly.
Krôčik jeden, krôčik druhý, nôžky kĺžu, zadok bolí.
Šmyk sem, šmyk tam – nepadám, korčuľujem celkom sám...


V dňoch 9. 2. – 13. 2. 2023 druháci absolvovali korčuliarsky kurz, ktorý sa konal v areáli Tenisového centra v Slovenskej Ľupči. Väčšina žiakov už mala korčuliarske zručnosti. Formou hravých aktivít postupne všetci získali odvahu a zvládli aj náročnejšie korčuliarske výzvy. Kurz bol úspešne ukončený udeľovaním korčuliarskych diplomov, ktoré budú žiakom pripomínať príjemné zážitky na ľade. Poďakovanie patrí firme Pepas za vytvorenie vhodnej ľadovej plochy.

Korčuliarsky výcvik / fotogalériaHviezdoslavov Kubín 2023
Pridané: 15. február 2023 / Text: Mgr. Marcela Kramcová / Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

V pondelok 13. februára privítala ZŠ na Pieninskej ulici takmer stovku najlepších recitátorov zo základných škôl v okrese Banská Bystrica, ktorí zvíťazili v školských kolách v súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo v okresnom kole 6 súťažiacich. Eliška Pobešková z 3. B, Peter Polóny z 5. B a Anna Kováčiková zo 6. B postúpili do regionálneho kola a veríme, že budú o mesiac v regionálnom kole opäť úspešní.Zimná olympiáda v MŠ
Pridané: 7. február 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Naši prváci dostali od pani riaditeľky MŠ Aničky Sojakovej pozvanie na Zimnú olympiádu. Veľmi sa na akciu tešili, že si zasúťažia, strávia doobedie vonku, ale aj že sa stretnú so svojími pani učiteľkami a kamarátmi v MŠ. Krásne zasnežené počasie prialo k zimnej atmosfére a prváci s nadšením absolvovali všetky disciplíny. S nimi im pomáhali aj červená čiapočka, vlk i poľovník. Na záver akcie si spolu so škôlkarmi zaspievali hymnu a dostali krásne medaily. Celému kolektívu MŠ dakujeme za príjemne strávené dopoludnie a už teraz sa tešíme na predškolákov, ktorých sme na oplátku pozvali k nám do školy na otvorenú hodinu.

Zimná olympiáda v MŠ / fotogaléria 1

Zimná olympiáda v MŠ / fotogaléria 2Lyžiarsky výcvik žiakov 4. a 7. ročníka
Pridané: 5. február 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V dňoch 25. 1 - 31. 1. 2023 sa žiaci vybraných ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI Tále. Lyžiarske stredisko Tále je vhodné pre náročných i menej náročných lyžiarov a celková dĺžka tratí je 2 570 m. Za výborných snehových podmienok a počasia každého druhu si žiaci pod vedením našich inštruktorov osvojili správnu techniku lyžovania. Nelyžiari začínali úplnými základmi na miernom svahu a postupne skúšali jazdu na vleku. Tí, ktorý sa v lyžovaní zdokonalili, mohli neskôr lyžovať i na náročnejších zjazdovkách. Pokročilí lyžiari mali počas výcviku možnosť vyskúšať všetky typy zjazdoviek. V posledný deň za zdokonalenie svojich lyžiarskych schopností si tí najlepší mohli zalyžovať v náročnejšom teréne Lyžiarskeho strediska Mýto pod Ďumbierom. Lyžovanie za odmenu si dosýta užili a keď vykuklo slniečko videli aj krásne panorámy Nízkych Tatier. Boli vďační za takúto možnosť. Počas lyžiarskeho výcviku sme zažili mnoho zážitkov a prežili pekné chvíle.

Lyžiarsky výcvik / fotogaléria 1

Lyžiarsky výcvik / fotogaléria 2Šaliansky Maťko 2023
Pridané: 2. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

Dňa 1. februára 2023 sa v Dome Matice slovenskej uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Zúčastnili sa jej aj tri naše žiačky. V I. kategórii Sandra Valentová z 2. B triedy, v II. kategórii Ema Roskošová zo 4. A triedy a v III. kategórii Michaela Zajacová zo 6. B triedy, ktorá vo svojej kategórii obsadila 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy.Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní
Pridané: 9. január 2023 / Text a Foto: Mgr. Peter Polóny

14. decembra 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu Banská Bystrica žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v streľbe zo vzduchových zbraní. Bola to postupová súťaž na majstrovstvá kraja. Starší žiaci v zložení Viktória Belková, Karolína Kubove a Jakub Seredy obsadili 2. miesto a mladší žiaci Tomáš Houška, Samuel Slobodník a Marek Majer sa taktiež umiestnili na 2. mieste vo svojej kategórii. Ivan Chomič v kategórii jednotlivcov obsadil 3. miesto. V tejto kategórii nás potešil aj Jakub Seredy (255) a Viktória Belková (269), ktorí postúpili z druhého miesta na majstrovstvá kraja.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »