Základná škola Sama Cambela / Školská 14 / 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 35677856 / Tel.: 048/2400077 / Fax: 2400088
zsslovlupca@gmail.com
marcel ©