obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

zo života školy »

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ
Pridané: 21. marec 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 17. 3. 2023 za účasti 4 družstiev sa v ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo žiačok vo veľkej vybíjanej. Naše dievčatá z 5. - 7. ročníka ZŠ sa snažili o čo najlepšiu reprezentáciu školy a odohrali výborné zápasy. A aj keď nám tentoraz nevyšlo umiestnenie, dobrý pocit zo športu a súťažnej atmosféry v nás bude ešte dlho rezonovať. Našu školu reprezentovali: Nela Babničová, Laura Barlová, Nina Bartošová, Hana Blanárová, Michaela Blaškovičová, Anna Kováčiková, Patrícia Macková, Anita Marková, Lenka Miháľová, Barbora Miklošková, Veronika Piliarkinová a Michaela Zajacová. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.Školská súťaž v skoku do výšky
Pridané: 19. marec 2023 / Text: Mgr. Peter Polóny

Predposledný februárový týždeň 21.–24. 2. 2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v skoku do výšky. Súťažilo sa v kategóriách po jednotlivých ročníkoch. Za šiesty ročník sa z víťazstva tešili Vladimír Ďurka a Anička Kováčiková. Siedmy ročník – v kategórii chlapcov vyhral Tomáš Houška a v kategórii dievčat Laura Barlová. V ôsmom ročníku kategóriu dievčat ovládla s výkonom 105cm Terezka Roskošová a kategóriu chlapcov Filip Kostúr s výkonom 145cm. Najstaršiu kategóriu deviateho ročníka vyhral Ivan Chomič s výkonom 145cm a za dievčatá si prvú cenu odniesli dve dievčatá s rovnakým výkonom 110cm: Ema Kováčiková a Alexandra Fašangová. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme.Zmúdri do škôl - Finančná gramotnosť a ekonómia
Pridané: 17. marec 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

V tomto školskom roku sú v rámci hodín občianskej náuky triedy 8. A, 9. A a 9. B zapojené do programu Zmúdri do škôl - téma Finančná gramotnosť a ekonómia.Beseda so spisovateľom Miroslavom Kapustom
Pridané: 14. marec 2023 / Text a Foto: Mgr. Mária Blanárová

V magický deň 13. 3. 2023 k nám do školy prišiel na návštevu vzácny hosť. Spisovateľ, básnik, pán Miroslav Kapusta. Zaujímavou formou nám porozprával o svojom živote a tvorbe a predniesol svoje milé detské básne i príbehy. S radosťou odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Veľa sme sa dozvedeli aj sme sa zasmiali, ale hlavne sme sa poeticky naladili. Ďakujem pánovi Kapustovi za milé stretnutie a želáme mu veľa zdravia, tvorivosti a nápadov na ďalšie veselé detské knižky.ZÁPIS do 1. ročníka
Pridané: 24. február 2023 / ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči sa uskutoční 4. apríla 2023 o 15.00 hod. v budove 1. stupňa ZŠ. Vyplnenú prihlášku a podpísanú obidvomi rodičmi prosíme priniesť na zápis. Ďalej priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, pero, 20 € zápisné.Prihláška na vzdelávanie v ZŠ 2023-24.pdf
Deň otvorených dverí na Gymnáziu J. G. Tajovského v B. Bystrici
Pridané: 24. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Jana Tichá, výchovná poradkyňa

Na Valentína, dňa 14. 2. 2023 sme sa zúčastnili DOD na gymnáziu GJGT. Záujem o toto podujatie bol u našich deviatakov veľmi veľký. Na DOD sa zúčastnilo 11 našich deviatakov aj s výchovnou poradkyňou. Spolupracovali sme aj s Regionálnym centrom kariéry v Banskej Bystrici, ktoré nám zabezpečovalo pohodlnú cestu do Banskej Bystrice a späť. Na DOD naši žiaci mali záujem nielen o všeobecné gymnázium, ale aj o štúdium zamerané na prírodné vedy. Pri vstupe sme sa rozdelili do skupín, podľa toho, čo žiakov viac zaujímalo. Počas troch hodín sa dozvedeli nielen informácie o prijímacích skúškach, ale najmä o možnostiach štúdia na gymnáziu, o ďalšom uplatnení, zoznámili sa s priestormi i atmosférou školy. Naši žiaci dokonca úspešne absolvovali aj kvíz a odniesli si cenu. Pevne veríme, že našim žiakom táto návšteva strednej školy pomôže k ďalšiemu smerovaniu a úspešnému výberu strednej školy.Návšteva tretiakov na obecnom úrade
Pridané: 23. február 2023 / Text: Mgr. Martina Blašková / Foto: Mgr. Mária Blanárová

22. 2. 2023 žiaci tretieho ročníka našej školy zažili netradičnú hodinu vlastivedy s pánom starostom Mgr. Rolandom Lamperom. Vymenili školské lavice za stoličky v zasadacej miestnosti na obecnom úrade v Slovenskej Ľupči, kde už na nich čakal pekný darček. Pán starosta deti oboznámil s fungovaním samosprávy, právomocami starostu, projektami obce a vyskúšal ich ako dobre poznajú svoju obec. Deti sa horlivo zapájali do diskusie a pán starosta trpezlivo a s úsmevom odpovedal na ich zvedavé otázky. Po náročnom rokovaní si žiaci prezreli sobášnu sieň. Malí návštevníci poďakovali za milé prijatie a podarovali pánovi starostovi vlastnoručne vyrobenú knihu o Slovenskej Ľupči. Ďakujeme pánovi starostovi, že si popri svojich pracovných povinnostiach našiel čas a tretiaci si tak mohli zážitkovou formou rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti.

Návšteva tretiakov na obecnom úrade / fotogalériaTri poobhliadnutia za tanečným venčekom
Pridané: 21. február 2023 / ZŠ Sama Cambela

V októbri 2022 sme my deviataci dostali možnosť absolvovať kurz spoločenských tancov, aby sme sa naučili pravidlá slušného správania v spoločnosti. Tento kurz trval 4 mesiace a obsahoval 13 tanečných lekcií, počas ktorých sme sa naučili 14 tancov, ako napríklad waltz, tango, čača a ďalšie. Kurz sme ukončili 10. 2. 2023 slávnostným venčekom. Pozvaní boli naši príbuzní, triedne učiteľky aj pán riaditeľ. Súčasťou bolo predstavenie 14 tancov, súťaž tanečných párov, venčekový tanec a následne tanec venčekovej kráľovnej a venčekového kráľa. Za našu snahu sme boli odmenení čokoládou a diplomom a potom až do polnoci sme si všetci spolu užívali voľnú zábavu na tanečnom parkete. / žiaci 9. A

Pozvanie našich deviatakov na ich tanečný venček nás veľmi potešilo a s radosťou sme ho prijali. Pre nás to bol večer vzájomných stretnutí na mnohých úrovniach (naši bývalí žiaci, ich rodičia a my, učitelia) a bol plný silných emócií. Bolo pre nás úžasné sledovať, ako sa z malých detí stali krásne slečny a mladí muži, ktorí nám predviedli, ako fantasticky zvládli kurz spoločenského tanca a správania. Večer sme si spolu s nimi užili hlavne na tanečnom parkete a odniesli si mnoho krásnych zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. / J. Krížová, E. Žaloudková

Kurz spoločenského tanca sme začali v októbri 2022. Od začiatku nás to bavilo a tešili sme sa na venček. Naučili sme sa 14 tancov. Slávnostný venček sa konal v piatok 10.2. v MKS Slovenská Ľupča. Táto udalosť prekonala naše očakávania. Boli sme pekne oblečení a upravení. Tanec sme si veľmi užili a dobre sme sa zabavili. Akcia bola veľmi dobre naplánovaná a zorganizovaná. Bola to fajn príprava na stužkovú. / Betka MilovskáKarneval
Pridané: 20. február 2023 / Text: Mgr. Mária Blanárová / Foto: Učitelia prvého stupňa

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, rozkrútime karneval.

Takto sme sa tešili z fašiangovej zábavy v piatok 17. 2. 2023. Od rána až do obeda sme sa prezlečení v maskách zabávali, smiali a radovali. Žabky, myšky, líšky, čarodejnice, rytieri, poľovníci, princezné... na čo si len spomeniete sa mihalo našou školou. Tá sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej žijú tie najčarovnejšie, najzvláštnejšie a najfantastickejšie tvory. Výbornú atmosféru nám navodil obuvník Rumcajs z Jičína a namyslený pán Veľažere z divadla Clipperton. Karneval osladili vynikajúce domáce šišky s ovocnou penou, za ktoré vďačíme šikovným pani upratovačkám. O zábavu a super súťaže sa postarala námorníčka Janka. A Zdravá škola prispela sladkými mandarínkami a jabĺčkami. Tohtoročné Fašiangy sme si užili dosýta.

Fašiangy šialené kedy sa miniete? O čom deti rozprávať budete? O čom že by sme, o tom karnevale, o veselom tanci a skvelej zábave.

Karneval / fotogaléria 1

Karneval / fotogaléria 2

Karneval / fotogaléria 3

Karneval / fotogaléria 4Druháci v knižnici
Pridané: 19. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

Marec - mesiac knihy, sa blíži, preto sme vstúpili už 15. februára do kráľovstva kníh, kde nás pani Hričovská oboznámila s pravidlami miestnej knižnice. Každý sme si tam našli svoju obľúbenú knižku a tešíme sa, že sem opäť čoskoro zavítame.

Druháci v knižnici / fotogalériaKorčuliarsky kurz
Pridané: 16. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Norika Halajová, Mgr. Dana Haviarová

Naši druháci rozhodli sa, je čas na ľad postaviť sa.
Korčule si obuli, na ľad vyšli pomaly.
Krôčik jeden, krôčik druhý, nôžky kĺžu, zadok bolí.
Šmyk sem, šmyk tam – nepadám, korčuľujem celkom sám...


V dňoch 9. 2. – 13. 2. 2023 druháci absolvovali korčuliarsky kurz, ktorý sa konal v areáli Tenisového centra v Slovenskej Ľupči. Väčšina žiakov už mala korčuliarske zručnosti. Formou hravých aktivít postupne všetci získali odvahu a zvládli aj náročnejšie korčuliarske výzvy. Kurz bol úspešne ukončený udeľovaním korčuliarskych diplomov, ktoré budú žiakom pripomínať príjemné zážitky na ľade. Poďakovanie patrí firme Pepas za vytvorenie vhodnej ľadovej plochy.

Korčuliarsky výcvik / fotogalériaHviezdoslavov Kubín 2023
Pridané: 15. február 2023 / Text: Mgr. Marcela Kramcová / Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

V pondelok 13. februára privítala ZŠ na Pieninskej ulici takmer stovku najlepších recitátorov zo základných škôl v okrese Banská Bystrica, ktorí zvíťazili v školských kolách v súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovalo v okresnom kole 6 súťažiacich. Eliška Pobešková z 3. B, Peter Polóny z 5. B a Anna Kováčiková zo 6. B postúpili do regionálneho kola a veríme, že budú o mesiac v regionálnom kole opäť úspešní.2% VYHLÁSENIE
Pridané: 9. február 2023 / Rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Znovu Vás prosíme o podporu. Venujte 2 percentá z Vašej dane pre deti našej základnej školy. Vopred ďakujeme.
Dajte na tie deti naše 2% z dane Vašej!

Tím Rodičovskej radyVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdfZimná olympiáda v MŠ
Pridané: 7. február 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Naši prváci dostali od pani riaditeľky MŠ Aničky Sojakovej pozvanie na Zimnú olympiádu. Veľmi sa na akciu tešili, že si zasúťažia, strávia doobedie vonku, ale aj že sa stretnú so svojími pani učiteľkami a kamarátmi v MŠ. Krásne zasnežené počasie prialo k zimnej atmosfére a prváci s nadšením absolvovali všetky disciplíny. S nimi im pomáhali aj červená čiapočka, vlk i poľovník. Na záver akcie si spolu so škôlkarmi zaspievali hymnu a dostali krásne medaily. Celému kolektívu MŠ dakujeme za príjemne strávené dopoludnie a už teraz sa tešíme na predškolákov, ktorých sme na oplátku pozvali k nám do školy na otvorenú hodinu.

Zimná olympiáda v MŠ / fotogaléria 1

Zimná olympiáda v MŠ / fotogaléria 2Lyžiarsky výcvik žiakov 4. a 7. ročníka
Pridané: 5. február 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V dňoch 25. 1 - 31. 1. 2023 sa žiaci vybraných ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku SKI Tále. Lyžiarske stredisko Tále je vhodné pre náročných i menej náročných lyžiarov a celková dĺžka tratí je 2 570 m. Za výborných snehových podmienok a počasia každého druhu si žiaci pod vedením našich inštruktorov osvojili správnu techniku lyžovania. Nelyžiari začínali úplnými základmi na miernom svahu a postupne skúšali jazdu na vleku. Tí, ktorý sa v lyžovaní zdokonalili, mohli neskôr lyžovať i na náročnejších zjazdovkách. Pokročilí lyžiari mali počas výcviku možnosť vyskúšať všetky typy zjazdoviek. V posledný deň za zdokonalenie svojich lyžiarskych schopností si tí najlepší mohli zalyžovať v náročnejšom teréne Lyžiarskeho strediska Mýto pod Ďumbierom. Lyžovanie za odmenu si dosýta užili a keď vykuklo slniečko videli aj krásne panorámy Nízkych Tatier. Boli vďační za takúto možnosť. Počas lyžiarskeho výcviku sme zažili mnoho zážitkov a prežili pekné chvíle.

Lyžiarsky výcvik / fotogaléria 1

Lyžiarsky výcvik / fotogaléria 2Šaliansky Maťko 2023
Pridané: 2. február 2023 / Text a Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

Dňa 1. februára 2023 sa v Dome Matice slovenskej uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Zúčastnili sa jej aj tri naše žiačky. V I. kategórii Sandra Valentová z 2. B triedy, v II. kategórii Ema Roskošová zo 4. A triedy a v III. kategórii Michaela Zajacová zo 6. B triedy, ktorá vo svojej kategórii obsadila 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a všetkým zúčastneným žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy.Súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní
Pridané: 9. január 2023 / Text a Foto: Mgr. Peter Polóny

14. decembra 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu Banská Bystrica žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v streľbe zo vzduchových zbraní. Bola to postupová súťaž na majstrovstvá kraja. Starší žiaci v zložení Viktória Belková, Karolína Kubove a Jakub Seredy obsadili 2. miesto a mladší žiaci Tomáš Houška, Samuel Slobodník a Marek Majer sa taktiež umiestnili na 2. mieste vo svojej kategórii. Ivan Chomič v kategórii jednotlivcov obsadil 3. miesto. V tejto kategórii nás potešil aj Jakub Seredy (255) a Viktória Belková (269), ktorí postúpili z druhého miesta na majstrovstvá kraja.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »