< Naspäť na školu
logo  
O nás
Šachový krúžok, Slovenská Ľupča
Šachové stránky

Najbezpečnejší prehliadač webu

toplist

O nás

Kráľovskú hru – šach sme začali hrať súťažne v roku 1999 v Škole v prírode na Teplom vrchu. Deťom sa to zapáčilo a začali sme súťažiť každoročne. Najprv len v školských súťažiach, no čoskoro si už najlepší chceli zmerať sily so silnejšími súpermi, tak sme sa v roku 2000 prihlásili do okresného kola jednotlivcov. Od tohto roku sa zapájame, podľa možností, do každej dostupnej súťaže na Slovensku. Pre veľký záujem o šach sme zaviedli v školskom roku 2003/2004 nepovinný predmet šach a od šk. r. 2005/2006 v rámci projektu Otvorená škola fungoval popri iných aj šachový krúžok. Začiatočníkov a mierne pokročilých vyučovala p. učiteľka Haviarová a s pokročilými pomáhali Ing. Gregor z CVČ Junior, Kristína Jánošová a Ondrej Gabriš (majstri Slovenska). V rozvíjaní šachových talentov nám pomohla aj rodičovská rada, z ktorej financií sme zakúpili šachovnice, za čo jej veľmi ďakujeme, pretože vďaka nim deti môžu hrať v podmienkach vyhovujúcim predpisom na súťažiach.

Taktiež ďakujeme p. Petríkovi za sponzorský finančný dar, vďaka ktorému máme moderné šachové hodiny a šachový software.

V školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do projektu Šach na školách. Hlavným cieľom projektu je dostať šach do 300 škôl na Slovensku, či už vo forme predmetu, alebo krúžku, so systematickou podporou zo strany SŠZ, obsahujúcou zapožičanie šachového materiálu (šachových súprav a demonštračných šachovníc), poskytnutie učebníc, ako aj zaškolenie učiteľov, ktorí chcú učiť túto hru hier.

 

  © 2013,Haviar