obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

projekty » eTwinning »Digitálna kniha – viacjazyčný slovník hudobných nástrojov
Pridané: 11. marec 2024 / Text a Foto: Mgr. Jana Jamrišková, Mgr. Vladimír Škrabala

V mesiaci február žiaci 5. A triedy pokračovali v projekte eTwinning. Tentoraz so žiakmi španielskej a holandskej školy tvorili „digitálnu knihu“ – viacjazyčný slovník hudobných nástrojov. Žiaci boli tradične rozdelení do piatich skupín. Každej skupine bol pridelený jeden hudobný nástroj. Na hodinách hudobnej výchovy vybrali obrázok a charakteristický zvuk k jednotlivým nástrojom. Následne každá skupina nahrala v anglickom jazyku názov svojho hudobného nástroja. Takto pripravený materiál potom na hodinách anglického jazyka nahrali do digitálnej knižky v aplikácii StoryJumper. Ku každému nástroju bola vytvorená jedna dvojstránka s popisom v holandskom, španielskom a slovenskom jazyku.

Celú knihu si môžete pozrieť na STORYJUMPER - Let the music play / Multilingual Music Dictionary.
Vo štvrtok 7. marca 2024 sme knihu slávnostne odprezentovali na videokonferencii slovenskej, španielskej a holandskej školy.Let the music play
Pridané: 10. november 2023 / Koordinátor projektu: Mgr. Jana Jamrišková

V školskom roku 2023/2024 je naša škola zapojená do programu partnerstva škôl eTwinning, v rámci ktorého žiaci spolupracujú prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Na projekte sa zúčastňujú žiaci 5. ročníka v rámci anglického jazyka a hudobnej výchovy, ktorí na diaľku spolupracujú s kamarátmi z Kanárskych ostrovov (Španielsko) a Holandska.

Ako napovedá názov Let the music play (Nech hrá hudba), ústrednou témou je hudba a spev. Žiaci spolupracujú v piatich medzinárodných tímoch, ktoré sú nazvané podľa skupín hudobných nástrojov: Wild Windies (dychové nástroje – drevené), Percussions (bicie nástroje a perkusie), Brass Besties (dychové nástroje), Keys Kickers (klávesy), String Strangers (sláčikové nástroje).

Naším cieľom je rôznorodá komunikácia medzi partnerskými školami, vzájomné spoznávanie sa a používanie angličtiny ako komunikačného jazyka. Žiaci získajú nové informácie o hudbe, pesničkách, hudobných nástrojoch, hudobných skladateľoch, nástrojoch typických pre danú krajinu.

Niekoľkokrát za rok sa „virtuálne“ stretnú na videokonferencii (prvý takýto „hudobný festival“ sa uskutočnil 26. októbra). Vymenia si „zvukové“ pohľadnice, naučíme sa spoločné pesničky a pod.

projekty »

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »