obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

projekty » zelená škola »

Spoznávame liečivé bylinky
Pridané: 9. máj 2024 / Zelená škola

V spolupráci s Národným parkom Nízke Tatry sa naši šiestaci zúčastnili komentovanej vychádzky o liečivých bylinkách. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o známych aj menej známych bylinkách rastúcich bežne v našej obci. Na identifikovanie rastlín využívali mobilnú aplikáciu PlantNet a kľúče na určovanie rastlín. Niektoré z bylín priamo ochutnali a o ostatných sa naučili, ako ich možno využiť v domácnosti.Rovesnícke vzdelávanie
Pridané: 4. máj 2024 / Zelená škola

Býva dobrým zvykom, že šiestaci v rámci environmentálnej výchovy vzdelávajú svojich mladších kamarátov. Aj tento rok sa zahrali na učiteľov a 30. apríla pripravili pre prvý stupeň rovesnícke vzdelávanie. Na tému voda si pripravili množstvo aktivít a hier. Úspech zožal aj tradičný vodný bar, kde sa ponúkali ochutnávky rôznych druhov vôd – Moštenická, Brusnianska, balená minerálna voda a voda z vodovodného kohútika. Aj tento rok v hlasovaní vyhrala voda z vodovodu. V spolupráci so zdravou školou pripravili aj občerstvenie v podobe zdravej zeleniny.Sadenie stromčekov
Pridané: 23. apríl 2024 / Zelená škola

V piatok 12. apríla pribudli v areáli školy malé stromčeky. Sadili ich priamo žiaci 6. ročníka v rámci predmetu environmentálna výchova. Toto tradičné sadenie sme pre tento rok museli upraviť, nakoľko sme sa do lesa neodvážili kvôli hroziacemu stretu s medveďom. Žiaci sa vďaka odbornému výkladu pána M. Urbana dozvedeli, aké dreviny sa vysádzajú do našich obecných lesov a vyskúšali si, ako ich správne zasadiť. Po názornej ukážke sme si vyrobili mini lesnú škôlku, z ktorej sadeničky použijeme v nasledujúcom roku. Pán starosta R. Lamper vysvetlil, prečo je zeleň v obci dôležitá, ako sa o ňu treba starať a so žiakmi aj vysadil dreviny v intraviláne obce. Nakoniec sme sa presunuli na lokalitu Tehelňa, kde sme ošetrili Stromy slobody vysadené pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR. Po takto užitočne strávenom dni sme si dopriali sladkú odmenu.Projekt VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ
Pridané: 13. september 2023 / Text a Foto: Mgr. Dana Haviarová

Už minulý školský rok sme zverejnili na stránke školy zaujímavé aktivity vyplývajúce z účasti na projekte, ktorý je zameraný na výučbu o vode, suchu a klimatických zmenách v školskej záhrade. Projekt je realizovaný v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) a s podporou značky Finish. Čo sme urobili v lete? • Vybrali sme si 2 vodné prvky, ktoré sme začali budovať v areáli školy - medonosný záhon a bezzásahovú zónu. • Na školskom dvore sme pomocou termokamery zisťovali teplotu rôznych povrchov. • Počas letných prázdnin učitelia s pomocou p. Zátrochovej sadili medonosné kvety do pripraveného záhonu. Počas jesene budeme v práci pokračovať už opäť so žiakmi našej školy.

Motýlí a medonosný záhon / fotogaléria

Bezzásahové zóny / fotogaléria

Termosnímkovanie / fotogalériaVERTIKÁLNA ZÁHRADA NA FASÁDE BUDOVY ŠKOLY
Pridané: 12. september 2023 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Na fasáde budovy 1. stupňa našej školy cez prázdniny vznikla aj vďaka finančnej podpore Obecného podniku lesov v Slovenskej Ľupči vertikálna záhrada. Našim zámerom nebolo len osviežiť vzhľad budovy ale najmä znížiť uhlíkovú stopu školy k životnému prostrediu. Naša škola je dlhodobo súčasťou siete Eco school a snažíme sa byť k prírode čo najšetrnejší. Výhody vertikálnej záhrady sú v tom, že reguluje teplotu budovy (napr. v lete sa neprehrieva, v zime nepremŕza) a s tým súvisí aj šetrenie energií. Z ekologického pohľadu podporuje biodiverzitu, čistí vzduch okolo nás a znižuje hladinu hluku. Zároveň je naša vertikálna záhrada polievaná zberovou dažďovou vodou, takže je z pohľadu údržby sebestačná. V neposlednom rade prináša viacej zelene do prostredia a tým pôsobí i na ľudí. Má pozitívny vplyv na sociálnu súdržňosť a veríme, že i na pozitívne myslenie. Preto sme radi, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať a možno bude inšpiráciou nielen pre našich žiakov ale aj pre širokú verejnosť.


projekty »

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »